Liepājas valstspilsētas pašvaldībā aktualizēta un precizēta kārtība, kādā tiek iesniegti un vērtēti pieteikumi un līdzfinansētas konferences, semināri un starpnozaru pasākumi, kas norisinās Liepājas pilsētā, vai  Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošajos īpašumos ārpus pilsētas robežām, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Pēdējā domes sēdē aktualizēti 2020.gadā izstrādātie noteikumi, kuru mērķis ir atbalstīt pasākumu norisi Liepājas pilsētā, kas atbilst Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035.gadam un Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas 2022.–2027.gadam plānā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, par atbalstāmo prioritāti nosakot uzņēmējdarbības, izglītības, veselības, sporta un informācijas tehnoloģiju nozares.

Būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar to, ka turpmāk pieteikumi augstākminētajiem pasākumiem būs jāiesniedz izmantojot pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmu pieteikumi.liepaja.lv.

Noteikumi paredz, ka pretendēt uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija vai komersants, izņemot valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības.

Pieteikumus par līdzfinansēšanas piešķiršanu vērtēs un lēmumu par pasākuma līdzfinansēšanu pieņems Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija, kuras sastāvā ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga, Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, Sporta pārvaldes vadītājs Aivis Tints, SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" vadītāja Sintija Pusaudze un Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols.

Pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 50% no kopējām pasākuma izmaksām, bet ne vairāk kā 15 000 eiro.  Komisija lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Plašāka informācija pieejama šeit.