Valsts vides dienests jau piekto reizi pasniedza apbalvojumus "Zaļās izcilības Balva", ko saņem uzņēmumi, kam piešķirta atļauja piesārņojošas darbības veikšanai un kas visaugstākajā līmenī ievēro visas normatīvajos aktos noteiktās prasības pret vidi un dara vēl vairāk, nekā prasa noteikumi, lai samazinātu savu ietekmi dabā. Zaļās izcilības balvu jau otro reizi saņēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība "Trelleborg wheel systems Liepaja", informē SEZ Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.
 
"Trelleborg wheel systems Liepaja" LSEZ SIA ar vislielāko izpratni izturas pret vidi, kurā strādā, un tā ir viena no uzņēmuma pamatvērtībām. "Trelleborg wheel systems Liepaja" LSEZ SIA kvalitātes daļas vadītājs Uldis Tīlišķis uzsver, ka veiksmīgi strādājot, attīstoties un būvējot jaunās ražotnes telpas, uzņēmums ir ieviesis videi draudzīgas un modernas tehnoloģijas. "Esam integrējuši ventilācijas sistēmā rekuperācijas principu, lai atgūtu siltumu no gaisa, kas tiek paņemts no ražošanas, un uzsildītu ienākošo gaisu, lai mazāk tērētu gāzi un mazāk piesārņotu apkārtējo vidi, uzsildot gaisu ziemā. Tas pats attiecas uz izmešiem no ventilācijas. Esam uzstādījuši filtrus, kas noņem lielāko daļu putekļu, izmešu gaisā. Regulāri investējot līdzekļus un nomainot ražošanas iekārtas uz efektīvākām, atkal samazinām to elektrības, gāzes patēriņu. Šie ir tie pasākumi, kas dod ietaupījumu un arī saudzē vidi, salīdzinot ar ražošanu, kāda mums bija pirms 10 gadiem."

Par dabai draudzīgāku darba procesu uzņēmums domā ne tikai ražošanas ziņā. Piemēram, šogad tas īstenoja iniciatīvu "Ziņojums pudelē", kuras ietvaros visi 130 darbinieki pilnībā atteicās no vienreizlietojamo plastmasas glāzīšu un krūzīšu lietošanas "Trelleborg wheel systems Liepaja" LSEZ SIA ir sarūpējis alumīnija termokrūzītes, kurās var liet ūdeni, tēju, kafiju, kas ļauj likvidēt plastmasas atkritumu ražošanu ikdienā. "Ja darbiniekiem nav pieejama vienreizlietojamā plastmasas krūzīte, bet pieejama savējā, tad nav aizķeršanās, un darbinieki ļoti labi pieņem šādu iniciatīvu. "Trelleborg" to piekopj visā pasaulē",  atzīst "Trelleborg wheel systems Liepaja" LSEZ SIA  kvalitātes daļas vadītājs Uldis Tīlišķis.

Valsts Vides dienesta vadība atzinīgi vērtē Liepājā strādājošo uzņēmumu arvien pieaugošo izpratni par nepieciešamību samazināt savas darbības ietekmi uz vidi.
Elita Baklāne-Ansberga, Valsts Vides dienesta ģenerāldirektore: "Liepājā no problēmu loka vairāk jāskatās uz vēsturisko piesārņojumu, bet šobrīd pilsētā ir arvien vairāk uzņēmumu, kas ienāk ar 21. gadsimta izpratni par vides vērtībām, un liepājniekiem būtu jājūtas droši par to, kas notiek pilsētā. Rūpnieciskā ietekme būs jūtama, to nevarēs nejust, tāpēc runājam par ietekmes samazināšanu, nevis par to, ka nejutīsim ražošanu. Jebkura ražošana atstās ietekmi uz vidi, bet svarīgi, lai tā būtu pēc iespējas mazāka. Skatoties, kā strādā pilsēta, kā attīstās Liepājas SEZ, kā tiek organizēta atkritumu apsaimniekošana, tā ir pietiekoši augsta atbildība, mēģinot sabalansēt gan iedzīvotāju, gan pilsētas ekonomiskās attīstības intereses."

Valsts vides dienests informē, ka to uzņēmumu skaits, kas strādā, cenšoties maksimāli samazināt savu ietekmi uz vidi, Latvijā arvien palielinās, jo pieaug arī sabiedrības izpratne par vides jautājumiem.

Atgādināsim, ka Liepājas SEZ kapitālsabiedrība «Trelleborg Wheel Systems Liepāja»  īstenoja ražošanas paplašināšanas projektu, ieguldot aptuveni 7 milj. eiro. Līdz ar ražošanas telpu paplašināšanu uzņēmums palielināja darbavietu skaitu no 50 līdz 130 un izveidoja modernu centru disku ražošanai, kas paredzēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un dārzkopības tirgum. 2018. gadu uzņēmums noslēdza ar 12,75 milj. eiro apgrozījumu.