Aizvadītā gada otrajā pusē, no 25. maija līdz 29. novembrim, Liepājas dome izskatījusi vairāk nekā 60 nekustamo īpašumu pirkuma-pārdevuma līgumus, un Attīstības komitejas deputāti piekrituši neizmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz tiem.


Visaugstākā cena samaksāta par īpašumiem Jūras ielā 17 (700 000 eiro) un Ganību ielā 187 (775 000 eiro).


Īpašums Jūras ielā 17 (bijušais veikals "Cita santehnika"), kas sastāv no zemesgabala 3283 kv.m kopplatībā un veikala ēkas, pārdots par 700 000 eiro SIA "Vangažu bode".


Savukārt īpašumu Ganību ielā 187 (veikals "Mego") kopā ar zemesgabalu 3102 kv.m kopplatībā par 775 000 eiro SIA "Lenoka" (iepriekš "Palink") pārdevusi SIA "JD Properties", kas, kā liecina "Firmas.lv" informācija, reģistrēta tikai 2019. gada augustā un ir saistīta ar mēbeļu un interjera preču tirgotāju "Jysk".


Pārdots arī restorāns "Pastnieka māja" (Friča Brīvzemnieka ielā 53), kas sastāv no zemesgabala 735 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas, to par 251 000 eiro ar uzņēmēju Aloizu Norku saistīts uzņēmums – SIA "Tiamo grupa" – pārdevis citam ar šo pašu uzņēmēju saistītam uzņēmumam – SIA "Īpašumu nomas serviss".


Pašvaldība nav izmantojusi pirmpirkuma tiesības arī uz šiem nekustamajiem īpašumiem:


Ziemupes ielā 31, kas sastāv no dzīvojamās mājas un trīs palīgceltnēm un kas pārdots par kopējo summu 26 500 eiro (divdesmit seši tūkstoši pieci simti euro);
Ziemupes ielā 38A, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas (pārdod SIA "Kurzemes Būvniecības Centrs", pērk SIA "Boats SB") un kas pārdots par kopējo summu 250 000 eiro;
Otaņķu ielā 12, kas sastāv no zemesgabala 608 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 44 000 eiro;
Neatkarības rotas ielā 1, kas sastāv no zemesgabala 2 277 kv.m kopplatībā un dzīvojamās ēkas un kas pārdots par 26 500 eiro;
Saldus ielā 16, kas sastāv no zemesgabala 624 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 62 000 eiro;
Slimnīcas ielā 18, kas sastāv no zemesgabala 11 206 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un četrām palīgēkām un kas pārdots par 20 000 eiro;
Nīcas ielā 15, kas sastāv no zemesgabala 623 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un kas pārdots par 245 000 eiro;
Baseina ielā 47, kas sastāv no dzīvojamās mājas un sešām saimniecības ēkām un kas pārdots par 10 000 eiro;
Dzintaru ielā 45, kas sastāv no zemesgabala 563 kv.m kopplatībā un būves un kas pārdots par 20 000 eiro;
Kungu ielā 38, kas sastāv no zemesgabala 513 kv.m kopplatībā un divām būvēm un kas pārdots par 33 250 eiro;
Talsu ielā 64, kas sastāv no zemesgabala 848 kv.m kopplatībā un būves un kas pārdots par 111 000 eiro;
Bāriņu ielā 14 un Bāriņu ielā 14A (veikals "Gandrs"), kas sastāv no zemesgabala 1632 kv.m kopplatībā, zemesgabala 326 kv.m kopplatībā, tirdzniecības ēkas, garāžas un noliktavas un kas pārdots par 140 000 eiro;
Friča Brīvzemnieka ielā 22, kas sastāv no zemesgabala 725 kv.m kopplatībā un divām dzīvojamām mājām un kas pārdots par 70 000 eiro;
Rubeņu ielā 14, kas sastāv no zemesgabala 2737 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 4000 eiro;
Kalvenes ielā 7, kas sastāv no zemesgabala 604 kv.m kopplatībā, dzīvojamās māja un saimniecības ēkas un kas pārdots par 176 287 eiro;
Slimnīcas ielā 42, kas sastāv no zemesgabala 254 007 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 50 000 eiro;
Mežu ielā 49A, kas sastāv no zemesgabala 1170 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un palīgceltnes un kas pārdots par 50 000 eiro;
Uliha ielā 145, kas sastāv no zemesgabala 609 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes un kas pārdots par 50 000 eiro;
Dzintaru ielā 76A, kas sastāv no zemesgabala 298 kv.m kopplatībā un jaunbūves un kas pārdots par 35 000 eiro;
Jēkaba Dubelšteina ielā 6 (mazais namiņš blakus koncertzālei "Lielais dzintars"), kas sastāv no zemesgabala 735 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un kas pārdots par 62 180,32 eiro;
Jaunā ielā 40, kas sastāv no zemesgabala 695 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un palīgceltnes un kas pārdots par 125 000 eiro;
14.novembra bulvārī 40, kas sastāv no zemesgabala 1275 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un divām palīgceltnēm un kas pārdots par 16 000 eiro;
Ploču ielā 10B, kas sastāv no zemesgabala 923 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, un kas pārdots par 112 000 eiro;
Pīļu ielā 34, kas sastāv no zemesgabala 601 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes un kas pārdots par 22 000 eiro;
Strautu ielā 6, kas sastāv no zemesgabala 1030 kv.m kopplatībā un divām dzīvojamām mājām un kas pārdots par 26 000 eiro;
Ūdens ielā 37, kas sastāv no zemesgabala 655 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 10 000 eiro;
Šķēdes ielā 10, kas sastāv no zemesgabala 2113 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 5000 eiro;
Noliktavas ielā 20, kas sastāv no zemesgabala 1149 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 6800 eiro;
Vaiņodes ielā 35C, kas sastāv no zemesgabala 700 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 19 000 eiro;
Durbes ielā 2, kas sastāv no zemesgabala 1403 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 8500 eiro;
Slapjā ielā 4, kas sastāv no zemesgabala 2956 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 10 000 eiro;
Ventas ielā 32A, kas sastāvoša no zemesgabala 699 kv.m kopplatībā un būves un kas pārdots par 200 000 eiro;
Pļavu ielā 103, kas sastāv no zemesgabala 628 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 34 000 eiro;
Slimnīcas ielā 30/32, kas sastāv no zemesgabala 23000 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 8000 eiro;
14.novembra bulvārī 127, kas sastāv no zemesgabala 855 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 9000 eiro;
Celtnieku ielā 12, kas sastāv no zemesgabala 1495 kv.m kopplatībā un būves un kas pārdots par 280 000 eiro;
Zirņu ielā 120A, kas sastāv no zemesgabala 609 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 35 000 eiro;
Kuršu ielā 18, kas sastāv no zemesgabala 1146 kv.m kopplatībā un divām būvēm kas pārdots par 200 100 eiro;
Kungu ielā 21A, kas sastāv no zemesgabala 1276 kv.m kopplatībā un būves un kas pārdots par 160 000 eiro;
Ventspils ielā 47B, kas sastāv no zemesgabala 601 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 30 000 eiro;
Stārķu ielā 28A, kas sastāv no zemesgabala 1057 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 15 000 eiro;
Rucavas ielā 22, kas sastāv no zemesgabala 598 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un kas pārdots par 194 000 eiro;
Lapu ielā 5, kas sastāv no zemesgabala 475 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 20 000 eiro;
Bērzu ielā 3, kas sastāv no zemesgabala 370 kv.m kopplatībā un četrām būvēm un kas pārdots par 38 000 eiro;
Tirgus ielā 41, kas sastāv no zemesgabala 558 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 40 000 eiro;
Kviešu ielā 48, kas sastāv no zemesgabala 692 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 45 000 eiro;
Skuju ielā 49, kas sastāv no zemesgabala 597 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas un kas pārdots par 55 000 eiro;
Ērgļu ielā 3, kas sastāv no zemesgabala 750 kv.m kopplatībā, divām dzīvojamām mājām un saimniecības ēkām un kas pārdots par 80 000 eiro;
Kviešu ielā 44, kas sastāv no zemesgabala 872 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltnēm un kas pārdots par 103 000 eiro;
Egļu ielā 26, kas sastāv no zemesgabala 599 kv.m kopplatībā un trīs būvēm un kas pārdots par 65 000 eiro;
Alejas ielā 5, kas sastāv no zemesgabala 360 kv.m kopplatībā, dzīvojamās mājas un garāžas un kas pārdots par 170 000 eiro;
Muitas ielā 9, kas sastāv no zemesgabala 1413 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 9000 eiro.
Skolas ielā 18, kas sastāv no zemesgabala 1789 kv.m kopplatībā un četrām būvēm un kas pārdots par 330 000 eiro;
Vānes ielā 25, kas sastāv no zemesgabala 4394 kv.m kopplatībā un ēkas un kas pārdots par 150 000 eiro;
Dārza ielā 29, kas sastāv no zemesgabala 634 kv.m kopplatībā un 2-stāvu 19 dzīvokļu dzīvojamās mājas un šķūņa un kas pārdots par 135 000 eiro;
Strautu ielā 6, kas sastāv no zemesgabala 1030 kv.m kopplatībā un divām dzīvojamām ēkām un kas pārdots par 35 000 eiro;
Kaiju ielā 12/14, kas sastāv no zemesgabala 1181 kv.m kopplatībā un nedzīvojamas ēkas un kas pārdots par 23 000 eiro;
Talsu ielā 49, kas sastāv no zemesgabala 4199 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 5600 eiro;
Mazā ielā 10, kas sastāv no zemesgabala 614 kv.m kopplatībā un divām būvēm un kas pārdots par 70 000 eiro;
Vaiņodes ielā 37, kas sastāv no zemesgabala 933 kv.m kopplatībā un būves un kas pārdots par 120 000 eiro.