Kurzemes rajona tiesā 16.aprīlī reģistrēts SIA "Vega 1" pieteikums par tiesiskās aizsardzības procesa* lietas ierosināšanu, irliepaja.lv uzzināja tiesā.

Kā portālu informēja tiesā, SIA "Vega 1" dots laiks – divi mēneši, līdz15.jūnijam, – lai iesniegtu tiesiskās aizsardzības procesa plānu un nosauktu procesu uzraugošo personu.

SIA "Vega 1" šogad vinnējusi vairākos Liepājas pašvaldības iepirkumos par skolu renovāciju: 12. vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana I un II kārta (241 926,68 eiro); J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana I un II kārta (299 452,99 eiro).

*Tiesiskās aizsardzības process ir finansiālās grūtībās nonākuša uzņēmuma Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā panākta vienošanās ar kreditoriem par parādu maksāšanas atlikšanu, parādu pilnīgu vai daļēju dzēšanu vai samazināšanu, pamatkapitāla palielināšanu, uzņēmuma reorganizāciju vai citiem pasākumiem ar mērķi turpināt uzņēmuma darbību un atjaunot uzņēmuma spēju nokārtot savas saistības.

Uzziņa
SIA "Vega1" dibināta 1999.gada 15.janvārī kā aukstumiekārtu montāžas uzņēmums, un tā vienīgais īpašnieks ir Vilmārs Mateuss.

SIA "Vega1" pirmais objekts bija centralizētās aukstumapgādes sistēmas izbūve "Liepājas Pētertirgū".

Paplašinot uzņēmuma darbību, sākta arī ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu, iekšējo un ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, kā arī apkures sistēmu izbūve. SIA „Vega 1" veic arī augstsprieguma elektrotīklu un pieslēgumu, iekšējo un ārējo elektroinstalāciju un vājstrāvu elektroinstalāciju izbūvi, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, biogāzes staciju, BMS sistēmu, u.c. objektu būvniecību.

SIA "Vega 1" ir viens no Latvijas vadošajiem inženiertehnisko komunikāciju montāžas uzņēmumiem. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 120 darbinieku.

2013.gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 7,5 miljonus eiro.

2007.gadā reģistrēts uzņēmums SIA "Vega 1serviss", kuram līdz 2013.gadam bija divi īpašnieki – Vilmārs Mateuss un Aloizam Norkum piederošais SIA "Atin", pēc tam Mateuss kļuva par vienīgo īpašnieku.

(Avots: "Lursoft" un uzņēmuma mājaslapa)