Vēsturiskā daudzdzīvokļu nama Republikas ielā 26/28 izsolei bija pieteikušies pieci pretendenti. Vislielāko summu – 70 000 latu – nosolīja kāda juridiska persona.

Portāls jau iepriekš rakstīja, ka izsolē 29.jūlijā bija paredzēts pārdod vēsturisku namu pilsētas centrā, Republikas ielā 26/28. Sākumcena (ls 45 000) tika pārsniegta par 25 000 latu. Ēkas īpašnieks līdz šim bija Rīgas uzņēmums SIA "Europa LV", bet prasītājs – akciju sabiedrība "Rietumu Banka".

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1282 kv.m, dzīvojamās mājas ar kopējo platību 792,8 kv.m un palīgēkas.

Vēsturiskais nams jau daudzus gadus stāv tukšs un neapdzīvots. No ārpuses tas izskatās labi, bet iekšpusē ir "tukšs", prasot ievērojamus kapitālieguldījumus, tādēļ arī gan sākumcena, gan nosolītā summa ir salīdzinoši nelielas.

Vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš zināja stāstīt, ka 1940.gadā šī skaistā māja bija reģistrēta uz  ebreju tirgotāja K. Rogalina vārda. Nacionalizēta 1940.gada septembrī. 1996.gada 9.maijā ar Liepājas domes lēmumu Nr. 354 denacionalizēta likumīgā bijušā īpašnieka mantiniecei Olgai Podnickai, dzīvojošai Izraēlā. Pilnvarotā persona bija Silvija Demme.

Dzivojamā māja celta ap 1910.gadu, iespējams, ka tās projekta autors bijis Berči juniors. Fasādes veidotas nacionālā romantisma motīvos, kāpņu telpā un atsevisķos dzīvokļos vēl 2005. gadā bija saglabājušies gleznojumi un vēsturiskā dekoratīvā apdare. 21. gadsimtā māja vairākas reizes mainījusi īpašniekus. Katrs cerigi sācis, taču apstājies, pat līdz pusceļam neticis.