Lai liepājniekiem un pilsētas viesiem vasaras sezonā varētu piedāvāt atpūtas un izklaides iespējas Jūrmalas parkā un pie Tirdzniecības kanāla, Liepājas pašvaldība aicina komersantus piedalīties izsolē par nomas tiesībām uz brīvajām pakalpojumu sniegšanas vietām, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Nomas tiesības paredz komersantiem iespēju Jūrmalas parkā vai pie Tirdzniecības kanāla izveidot pakalpojuma sniegšanas vietu. Nomas līgums ir uz noteiktu laiku – 2021.gada vasaras sezonu.

Nomas tiesības tiks piešķirtas, organizējot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, kurā komersantam jāpiedāvā zemes nomas maksa par izvēlēto vietu. Pieteikumi tiks vērtēti un par uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kurš piedāvās augstāko nomas maksu.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 13.maija pulksten 14 Apmeklētāju pieņemšanas centrā Peldu ielā 5, 1. stāvā.

Izsoles noteikumi un citi saistoši dokumenti publicēti Liepājas pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Izsoles”: www.liepaja.lv/iepirkumi-un-izsoles/izsoles/

Jautājumu un konsultāciju gadījumā vērsties Liepājas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, tālrunis: 634 04707, e-pasts: nip@liepaja.lv.