Aizvadītajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti vienojās, ka no nākamā gada vasaras sezonas pludmales kafejnīcām vajadzētu atvēlēt lielāku vietu, nekā līdz šim. Proti, nevis 400 m2, bet "līdz 600 m2".

Pavisam tika pieņemti septiņi lēmumi par "Liepājas pilsētas jūras sauszemes piekrastes joslas daļas zemes nomas tiesību izsoli". Runa ir gan par jau esošajām pludmales kafejnīcu vietām, gan arī par jaunu vietu Roņu ielas galā.

Sākotnējais lēmumprojekts, ko bija sagatavojusi domes Nekustamā īpašuma pārvalde kopā ar īpašumu vērtētājiem un būvvaldi, bija par izsoli teritorijām, kas nepārsniedz 400 m2, kā tas ir šobrīd. Taču vicemērs Gunārs Ansiņš iestājās par to, ka šāda platība ir nepietiekama, jo "distancēšanās prasības nekur nepazudīs". Vicemēru atbalstīja arī domes izpilddirektors Ronalds Fricbergs, norādot, ka


uzņēmēji "tikai ar pūlēm ievietojas robežās 20 reiz 20 kvadrātmetri".

Galu galā deputāti piekrita ierosinājumam un uzdeva Nekustamā īpašuma pārvaldei līdz domes sēdei, kas paredzēta šonedēļ, 22. aprīlī, sagatavot jaunu lēmumprojektu, paredzot platību "līdz 600 m2".


Izmaiņas gan nav paredzētas šai sezonai – kā komitejas sēdē skaidroja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, lēmums nepieciešams tāpēc, ka noslēgtie nomas tiesības līgumi ar uzņēmējiem, kas atvēruši kafejnīcas pludmalē, beigsies nākamā gada sākumā, tāpēc ir nepieciešamas jaunas izsoles, jauni līgumi, kā arī ir izstrādāti jauni tehniskie noteikumi.


Pēc izsolēm nomnieki maksās nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, kā arī nosolīto zemes nomas maksu.