Liepājas Universitātes rektors Jānis Rimšāns parakstījis līgumu ar būvniecības uzņēmumu "Consortium RTS" par ēkas Lielā ielā 14 renovācijas uzsākšanu.

Renovācijas darbi tiks uzsākti aprīlī un turpināsies visas vasaras garumā – līdz pat 30. septembrim. Darbi tiek plānoti tā, lai iespēju robežās netraucētu studiju procesu. Līguma kopējā summa ir 603 050 LVL (ar PVN).

Būvniecības laikā renovēs auditorijas, laboratorijas, gaiteņus un koplietošanas telpas, kā arī tiks nomainīti elektrotīkli. Tāpat telpas tiks pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izbūvējot arī uzbrauktuvi un liftu. Ēkā tiks ierīkota arī mūsdienīga ugunsdzēsības sistēma un zibensaizsardzība. Jāatzīmē, ka nozīmīgi remontdarbi šajā ēkā nav veikti, kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā 1958. gadā.

Kā norāda "Consortium RTS" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Cimermanis: "Mēs piedalāmies vairumā Latvijas publisko iepirkumu. Zinot konkursu nosacījumus, mēs tomēr izvērtējam un piedāvājam optimālu un kvalitatīvu risinājumu, lai pašiem būtu prieks par rezultātu. Mums ir prieks strādāt arī Liepājā un sniegt savu profesionālo varējumu. Patīkami ir uzlabot vidi. Mums ir līdzīgi objekti Tartu, Igaunijā, kur pilnā apjomā uzbūvējām universitātes pilsētu, esam veikuši vairāku Igaunijas iestāžu renovāciju, kā arī Rēzeknes Augstskolas renovāciju. Kopumā mēs esam priecīgi par to, ka augstskolu materiāltehniskā bāze Latvijā tiek uzlabota."
Renovācija norit projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1 837 772 LVL, no kuriem 85% projekta izmaksu ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums. Liepājas Universitāte nodrošina līdzfinansējumu 7,5% apmērā, tāda paša apjoma līdzfinansējumu nodrošina Latvijas valsts.