Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar "Gateway & Partners" organizē mentoringa sesijas uzņēmumiem sava biznesa starptautiskai attīstībai, kas pieejamas projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā" ietvaros, portālu informēja reģiona projektu koordinatore Viktorija Reine.

Kurzemes plānošanas reģions aicina izmantot iespēju pieteikties līdz 6.maijam, aizpildot anketu tiešsaistē, un laikā no šī gada maija līdz jūnijam saņemt profesionālu konsultāciju eksporta un biznesa jautājumos. Galvenās prasības uzņēmējiem šī atbalsta saņemšanai: vēlme attīstīt savu biznesu, atbilstība de minimis atbalsta saņemšanas prasībām, kā arī uzņēmējam vai tā struktūrvienībai jābūt reģistrētam Kurzemes plānošanas reģionā.
Šī ir jau otrā projekta ietvaros piedāvātā bezmaksas mentoringa sesija Kurzemes reģiona uzņēmējiem. Pērnā gada izskaņā eksporta speciālista, biznesa attīstības konsultanta, grāmatveža un jurista konsultācijas saņēma 13 Kurzemes reģionā reģistrēti uzņēmumi, pārstāvot tādas nozares kā informācijas tehnoloģijas, pārtikas ražošana, kokapstrāde, pasažieru pārvadājumi, farmācija, dažādu nozaru konsultācijas un citas.

Mentoringa sesijas uzņēmējiem tiek organizētas projekta Nr. "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā" ietvaros. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas grantus finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Plašāka informācija par projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā" ("Entrepreneurship in Kurzeme") un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido astoņas pašvaldības – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un seši novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv.