Iepirkumā par "Daugavas stadiona" multifunkcionālās vieglatlētikas manēžas projektēšanu un būvniecību uzvarējis Liepājas uzņēmums "UPB", nolēmusi valsts SIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma komisija, ziņo LETA.

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 12 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Tomēr "UPB" projektu realizēs par sākotnēji piedāvāto summu – 8,965 miljoniem eiro bez PVN, liecina komisijas 8.jūnija sēdes protokols.

Līguma izpildes termiņš ir 19 mēneši no līguma parakstīšanas dienas, ieskaitot būvprojekta izstrādi un saskaņošanu institūcijās.

LETA jau ziņoja, ka iepirkums tika izsludināts februārī, un tajā bija iesniegti 14 pretendentu pieteikumi. Lētākais bija AS "UPB" piedāvājumus (8,965 miljoni eiro), bet dārgākais – SIA "Newcom Construction" solītais (14,306 miljoni eiro).

Uzvarētājam būs jāizstrādā būvprojekts, pamatojoties uz SIA "Otrā avēnija" izstrādāto tehnisko specifikāciju un projektēšanas programmu, kā arī saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes izdoto būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem.

Vieglatlētikas manēžā jāparedz visi Starptautiskās vieglatlētikas federāciju asociācijas (IAAF jeb "World Athletic") noteikumiem atbilstošie vieglatlētikas sektori, nodrošinot pilnu funkcionalitāti treniņu un sacensību norisei, kā arī jāņem vērā Latvijas Vieglatlētikas savienības norādījumi.

Būvdarbu laikā "UPB" varēs izmantot tikai būvniecībai nodoto teritoriju, ievērojot publisko masu pasākumu norises drošības noteikumus kultūras un sporta pasākumu laikā.

"Daugavas stadiona" vieglatlētikas manēžas būvniecībai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums no projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē".