Latvijas Stividorkompāniju asociācija (LSA) aicina satiksmes ministru Jāni Vitenbergu (NA) pārskatīt savu nomināciju un izvirzīt piemērotu profesionāli darbam Liepājas speciālās ekonomikas zonas (SEZ) valdē, teikts asociācijas vēstulē Vitenbergam un Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV).

Vēstulē teikts, ka asociācija iepazinusies ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka Satiksmes ministrija (SM) Liepājas SEZ valdē plāno iecelt Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci, sociālo mentori Danu Bārbali.

"LSA vērš ministra uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt Liepājas SEZ pārvaldi atbilstoši labas pārvaldības principiem, kas atbilst OECD kritērijiem, kā arī pēc iespējas izvēloties konkrētajā jomā kompetentu un pieredzējušu amatpersonu, kura vienlaicīgi varētu nodrošināt arī LSEZ valdes un pārvaldes ciešu sadarbību un sasaisti ar ministriju," teikts vēstulē, skaidrojot, ka līdzšinējā Liepājas SEZ valdes amatpersonu iecelšana vienmēr ir bijusi vērsta uz ieceļamās amatpersonas pēc iespējas lielāku kompetenci iestāžu pārvaldes jomā, tai skaitā arī respektējot ostu pārvaldīšanas specifiku, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku katra valdes locekļa pienesumu valdes kopīgajai darbībai.

LSA norāda, ka no publiski pieejamās informācijas nav iespējams gūt pārliecību par Bārbales atbilstību augstāk minētajām kompetencēm.

"Mūsu ieskatā ostu pārvalžu vadībā būtu jāatrodas nozares profesionāļiem, vai vismaz personām, kuras strādā ciešā mijiedarbībā (vislabāk - ir darba attiecībās vadošā amatā) ar attiecīgo ministriju, kura nominējusi valdes locekļa kandidātu," teikts vēstulē, norādot, ka šāds redzējums cita starpā izriet arī no Liepājas SEZ likuma mērķa - nodrošināt Liepājas ostas un Liepājas pilsētas sekmīgu attīstību, lai pārvarētu arī likuma pieņemšanas brīdī objektīvi eksistējošo atpalicību no citām Latvijas lielajām ostām, kuru izraisīja ostas un pilsētas atbrīvošana no padomju armijas militārajām bāzēm un ar tām saistītā mantojuma.

LSA apšauba, ka ar šādu uzdevumu varētu sekmīgi tikt galā Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece ar izglītību un pieredzi sociālajā jomā.

Ievērojot minēto, LSA lūdz Vitenbergu apsvērt citas, vairāk piemērotas kandidatūras virzīšanu Liepājas SEZ valdes locekļa amatam vai arī iespēju paturēt amatā esošo valdes locekli.

Savukārt Kariņu asociācija aicina neatbalstīt konkrēto kandidatūru Liepājas SEZ valdes locekļa amatam.

Kā ziņots, Rīgas un Liepājas ostu valdēs plānots mainīt SM ieceltos pārstāvjus, liecina ministrijas saskaņošanai Ministru kabinetā (MK) iesniegtie rīkojuma projekti.

Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā Andra Ozoliņa vietā plānots iecelt SM Juridiskā departamenta direktori Lieni Priedīti-Kancēviču, bet Liepājas SEZ valdes locekles Ineses Birziņas vietā plānots iecelt Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci un sociālo mentori amatu nodibinājumā "Caritas Latvija" Danu Bārbali.

Liepājas SEZ valdē ir trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un SM, trīs Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas komersantu pārstāvji. Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs ir Uldis Sesks, valdes priekšsēdētāja vietnieks ir Jānis Vilnītis, bet valdes locekļi ir Birziņa, Jolanta Plūme, Edmunds Valantis, Gunārs Ansiņš, Juris Burņevskis, Andris Ozols un Āris Ozoliņš.