Ir noslēdzies iepirkuma konkurss par pasākuma "Stinšu svētki Liepājā" norises tehnisko nodrošinājumu. Līgums tiks slēgts ar "Red concept" par 10 567,36 eiro.

Iepirkuma konkursam bija pieteicies tikai viens pretendents – SIA "Red concept" par kopējo līgumcenu 10 567 eiro, par kuru arī tika noslēgts līgums.

Kā iepriekš rakstījām, ka pasākums tiek plānots laika posmā no 2017. gada 14. janvāra līdz 19. februārim, vadoties pēc laika apstākļiem. Norises vieta būs tā pati, kas iepriekšējā gada svētkos – Kārļa Zāles laukums un Vecā ostmala.

Par šī gada svētku norises tehnisko nodrošinājumu rūpējās SIA "Red Concept" par kopējo līgumcenu 10 740 eiro.

Šie būs jau trešie "Stinšu svētki Liepājā". 2015. gada 14. februārī notika pirmie "Stinšu svētki", kas pulcēja tūkstošus. Šajā gadā šos svētkus svinējām vienā laikā ar kaimiņiem, lietuviešiem.