Aizvadītajā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdē SEZ valde izskatīja un apstiprināja SEZ pārvaldes 2020. gada pārskatu, ar kuru iepazīstināja SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš.


Saskaņā ar ziņojumu Liepājas SEZ pārvaldes apgrozījums 2020. gadā bija 13 488 293 eiro, un, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, tas bija samazinājies par  289 742 eiro jeb par 2,1%.


Apgrozījuma samazinājuma pamatā ir Liepājas ostā 2020. gadā pārkrauto kravu apgrozījuma samazinājums par 10%, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešiem. Samazinājuma iemesli ir vairāki, tostarp “Covid-19” izplatība un pandēmiju ierobežojošo pasākumu ietekme uz globālo tirdzniecību, tajā skaitā ostu darbību, kravu un pasažieru pārvadājumu apjomiem. Plānotais kravu apgrozījuma apjoms Liepājas ostā netika sasniegts arī tādēļ, ka ilgstoši bija zems cenu līmenis globālajā energoresursu tirgū, kā rezultātā būtiski samazinājās antracīta eksports no Krievijas.


Liepājas SEZ pārvaldes apgrozījumu pārskata periodā veidoja:
ieņēmumi no ostas maksām un ostas pakalpojumiem (67%);
ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas (9%);
ieņēmumi no citu pakalpojumu sniegšanas (12%);
nākamo periodu ieņēmumi (12%).


2020. gada finansiālais rezultāts ir zaudējumi 352 760 eiro apmērā.


Liepājas SEZ valde iepazinās arī ar revidentu atzinumu un apstiprināja pārvaldes 2020. gada budžetu.