Deputāti Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 13.aprīlī, pieņēma lēmumu noslēgt ekskluzīvu pakalpojumu līgumu ar SIA "Liepājas enerģija" par siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Šāds lēmums, kā skaidroja izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, nepieciešams, lai nodrošinātu vispārīgās prasības un kārtību siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā un lietošanā, kā arī prasības piesaistīto Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvei saistībā ar ieguldījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā. Savukārt šādas ekskluzīvas tiesības uzņēmumiem, kuri sniedz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, ir devusi Eiropas Komisija ar savu 2011.gada lēmumu.

Līguma izpildei nebūs nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi turpmākajos gados, teikts lēmuma anotācijā.

SIA "Liepājas enerģija" ir dibināta 2005. gadā, un tās galvenais pamatdarbības veids ir siltumenerģijas ražošana, sadale, pārvade un realizācija Liepājas pašvaldībā. Pašvaldības līdzdalības apjoms kapitālsabiedrībā ir 39 procenti. Kapitālsabiedrība darbojas dabiskā monopola apstākļos un ir vienīgais uzņēmums, kas sniedz centralizētus siltumapgādes pakalpojumus Liepājā, izmantojot savā īpašumā esošos siltumapgādes tīklus, tās pārvades un sadales trašu tīkls kopumā pārklāj visu Liepājas teritoriju.

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.