Noslēdzies iepirkuma konkurss par ēdiena gatavošanu un piegādi Nakts patversmes, Flotes ielā 7, iemītniekiem, kurā līguma slēgšanas tiesības ieguva firma SIA "Edgardo".

Pēc tehniskajā specifikācijā sniegtās informācijas zināms, ka ikdienu plānots ar divām ēdienreizēm (vakariņām un brokastīm) nodrošināt 50 – 120 personas. Līgums tiek slēgts uz vienu gadu par līgumcenu 70 000 eiro.

SIA "Edgardo" šos pienākumus veiks jau ceturto gadu. Iepriekšējos gados līgumcenas ir bijušas salīdzinoši zemākas – 2013. gadā 29 788 lati, 2014. gadā 53 068 eiro, bet 2015. gadā 56 840 eiro.