Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē iesniegti dokumenti, lai saņemtu atļauju vidi piesārņojošai darbībai – ogļu brikešu ražošanai. Tos iesniedzis Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ)uzņēmums SIA "Ekers Stividors LP".


Iepriekš Valsts vides dienests jau izvērtējis sākotnējo ietekmi uz vidi šādai darbībai, un secinājisi, ka tā nebūs liela. Tomēr, lai saņemtu atļauju B kategorija piesārņojošām darbībām, uzņēmumam ir jāorganizē sabiedriskā aptauja. Ņemot verā ar "Covid-19" slimības izplatību noteiktos ierbežojumus, apspriešana notiks neklātienē 2021. gada 6. janvārī pulksten 17. Lai piedalītos apspriešanā, jāpiesakās, rakstot uz e-pastu info@vidgeoserviss.lv, turpat iespējams uzdot jautājumus.


Saskaņā ar uzņēmuma pārstāvja Jāņa Lankas teikto, briketēšanu plānots veikt noliktavas telpās, plānotā jauda – 67,6 tūkstoši tonnu gadā. Taču ogles plāno pievest dzelzceļa vagonos un izkraut uzglabāšanas laukumos. Lai mazinātu putekļus, ogles tiks laistītas. Uzņēmums apgalvo, ka putekļu emisija būs maznozīmīga.


Uzziņa
SIA "Ekers Stividors LP" ir viens no lielākajiem multifunkcionālajiem uzņēmumiem Liepājas ostā. Тerminālos, kas atrodas uzņēmuma teritorijā, tiek pārkrauts vairāk nekā 35% kravu no kopējā Liepājas ostas kravu apjoma. 2018. gadā "Ekers Stividors LP" kravu apgrozījums sastādīja vairāk nekā 2,75 milj. t dažādu veida kravu, no kurām lielāko apjomu veido beramkravas. Viens no uzņēmuma pamata partneriem ir graudu pārkraušanas termināla operators SIA "Dan Store", kura minimālais gada apgrozījums ir 500 – 600 tūkstoši tonnu. Tāpat viens no lielākajiem "Ekers Stividors LP"  sadarbības partneriem ir  SIA "Schwenk", kas pamatā pārkrauj cementu (pārkrauto kravu apjoms sasniedz pus miljona tonnu gadā).