Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde 20.janvāra sēdē akceptēja līgumus ar vairākiem SEZ uzņēmumiem par ieguldījumiem vairāk nekā piecu miljonu apjomā.

Liepājas SEZ SIA "Vecās ostmalas biznesa parks", kas darbojas kādreizējā uzņēmuma "Erke" teritorijā, lūdzis SEZ valdi slēgt līgumu par plānotajiem investīciju ieguldījumiem saistībā ar 2016.gada 31.decembrī starp uzņēmumu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda līdzfinansētā projekta "Ražošanas ēkas būvniecība Liepājā, Vecā ostmala 10" īstenošanu.

Saskaņā ar līguma nosacījumiem projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir gandrīz 1,3 miljoni eiro (1 294 654,60), no kuriem CFLA piešķirtā atbalsta summa ir 45% no attiecināmajiem izdevumiem (līdz 582 594,57 eiro).

Arī LSEZ piekritis sniegt atbalstu. "Šajā gadījumā CFLA nodrošina 45% līdzfinansējumu, bet saskaņā likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" uzņēmums var saņemt atbalstu 55%, jo ir mazais komersants. Attiecīgi starpība – 10% valsts atbalsta – tiek piešķirti jau kā LSEZ statusa uzņēmumam tiešo nodokļu atlaižu veidā," skaidroja Lapiņš.

Būvējamo ražošanas ēku SIA "Vecās ostmalas biznesa parks" iecerējis izīrēt kādam nomniekam. Arī šobrīd vairākas biznesa parka telpas nodotas nomniekiem un tajās notiek ražošana, skaidroja Lapiņš.
 
Cits SEZ uzņēmums – SIA "Lesjofors Springs LV" lūdzis slēgt ieguldījumu līgumu, jo grasās šogad, laika posmā no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.decembrim, iegādāties trīs konkrētas ražošanas iekārtas par kopējo summu 145 000 eiro.
Iekārtas nepieciešamas ražošanas modernizācijai.

Arī SIA "Ekers Stividors LP" gada pirmajā pusē iecerējis iegādāties trīs tehnikas vienības – iekraušanas kausus par kopējo summu 162 450 eiro.

Iegādāties virkni iekārtu, kā arī veikt būvdarbus, ieguldot 263 000 eiro, iecerējusi SEZ kompānija "Caljan Rite-Hite Latvia". Ar šo investīciju uzņēmums vēlas uzlabot tehnoloģisko procesu un darba vidi ražošanas korpusos Kapsēdes ielā 2 un Kapsēdes ielā 4.

Savukārt SEZ lielākā stividorkompānija "Liepaja Bulk Terminal LTD" šā gada laikā ieplānojis uzbūvēt trīs silosus jeb graudu tvertnes, investējot gandrīz trīs miljonus eiro (2 947 900).

Atklāta tipa beramkravu uzglabāšanas laukumu šā gada laikā Oskara Kalpaka iela 21/25, Atslēdznieku iela 16/18 vēlas izbūvēt SEZ uzņēmums "Baltic Biofuel Company". Plānotās investīcijas – 205 000 eiro.

Kopumā seši SEZ uzņēmumi šogad plāno investēt attīstībā 5 018 004 eiro.