Veiksmīgi noslēgušies ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros īstenotie dzelzceļa infrastruktūras izbūves un modernizācijas darbi, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Lai uzlabotu dzelzceļa sastāvu manevrēšanas drošību un ātrumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde īstenojusi dzelzceļa infrastruktūras izbūvi un modernizāciju. ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros kopumā no jauna izbūvēja un rekonstruēja dzelzceļa sliežu posmus aptuveni 2,6 km garumā, no kuriem 1,8 km bija no jauna izbūvēti sliežu ceļi, izbūvējot vēl vienu sliežu ceļu Rietumu parkā un vēl vienu papildus savienojumu starp Rietumu parku un Liepājas staciju. Darbus saskaņā ar iepirkuma procedūru veica sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Fima" sadarbībā ar apakšuzņēmējiem SIA "Thales Latvija" un SIA RKF "Transceltnieks",  Līguma summa bija 2 495 646,21 eiro bez PVN. 

Projekta mērķis bija novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstības pasākumus. Dzelzceļa pārbūves darbi bija plānoti loģiskā secībā, lai risinātu identificētās problēmas un palielinātu  dzelzceļa pievadceļu kravu caurlaides spējas kapacitāti. Īstenotais projekts  uzlabos kravu caurlaidību, kas līdz šim ierobežoja ostas uzņēmumu spēju apkalpot pieaugošās kravu plūsmu.