Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde nolēmusi neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Atslēdznieku iela 41, portāls irliepaja.lv uzzināja pārvaldē.


Nekustamais īpašums atrodas SEZ teritorijā, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 48. pants noteic, ka SEZ pārvaldei šajā teritorijā ir zemes un cita nekustamā īpašuma pirmpirkuma un izpirkuma tiesības, ja likums pirmpirkuma tiesības nav piešķīris citai personai vai ja šī persona neizmanto šīs tiesības.


SEZ pārvalde ir izvērtējusi nekustamā īpašuma nepieciešamību tās funkciju nodrošināšanai un atzinusi, ka īpašums nav nepieciešams tās funkciju veikšanai.


Atslēdznieku ielā 41 reģistrēti divu vienas grupas SEZ uzņēmumu – "Liepaja Bulk Terminal" un "Transit Service Agency" – noliktavas.