Papildināts. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde decembra sēdē izskatījusi un apstiprinājusi pārvaldes 2018. gada budžetu, kas tiek prognozēts 37 miljonu eiro apmērā.

Kopējie Liepājas SEZ pārvaldes 2018.gada ieņēmumi, neieskaitot PVN, tiek prognozēti 37 007 000 eiro apmērā, tai skaitā 12 442 000 eiro pamatdarbības ieņēmumi, 435 000 eiro finanšu darbības ieņēmumi un 24 130 000 eiro ieņēmumi no starptautisko investīciju projektu naudas plūsmas, portālu informēja SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

2017.gada SEZ pārvaldes budžeta plānotie ieņēmumi bija 11 196 714 eiro, 2016.gadā – 22 012 093 eiro.

Kā norādīja  Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, 2018. gada budžets ir vērsts uz attīstību: "2018.gadā tērēsim, lai pelnītu nākotnē un paralēli pamatdarbībai īstenosim 6 finansiāli ietilpīgus infrastruktūras attīstības projektus."

Liepājas SEZ pārvaldes 2018. gada budžeta lielākā sadaļa ir ieguldījumi starptautiskajos investīciju projektos – 24,4 milj. eiro apjomā. Kopumā Liepājas SEZ pārvalde 2018.gadā paralēli īstenos 6 projektus:
turpināsies ES Kohēzijas fonda sauszemes pievadceļu projekts, izbūvējot jaunus sliežu ceļus un uzsākot autopievadceļa rekonstrukciju;
turpināsies ES Kohēzijas fonda projekts "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana";
tiks uzsākts ES Kohēzijas fonda projekts "Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana";
tiks pabeigts LAD projekts "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā" 1. kārta;
tiks uzsākts un pabeigts LAD projekts "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā" 2.kārta.
turpināsies INTERREG projekts "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā", kura ietvaros plānots īstenot rekonstrukcijas darbus Liepājas jahtu ostā.

2018. gadā plānotie ieņēmumi no pamatdarbības sasniedz 12,4 milj. eiro, kas ir par aptuveni 9% vairāk, nekā tiks sasniegts šogad. Kā skaidro Liepājas SEZ pārvaldes Finanšu direktors Reinis Strolis, pamatdarbības ieņēmu prognoze ir aprēķināta, ņemot vērā Liepājas ostas uzņēmumu kravu apgrozījuma prognozi, spēkā esošos nekustamā īpašuma nomas līgumus un iepriekšējo periodu faktiskos ieņēmumus.

Salīdzinot ar 2017.gadā prognozējamo kravu apgrozījumu, 2018.gadā lielākais pieaugums plānots "Liepaja Bulk Terminal Ltd", kas skaidrojams ar uzņēmuma attīstību un aizkavētu graudu pārkraušanas sezonu 2017.gadā. Savukārt lielākais kravu apgrozījuma samazinājums plānots "Ekers Stividors LP", kas saistīts ar samazinātu plānoto ogļu tranzītkravu apjomu.

Izdevumu sadaļā būtiskākā celtniecības un rekonstrukcijas izdevumu pozīcija ir Liepājas bākas remonts. Plānots izstrādāt Liepājas bākas tehnisko projektu un tam atbilstoši veikt remontdarbus. Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsver bākas vēsturisko nozīmi un norāda, ka ir svarīgi to sakārtot un nākotnē lemt par tās izmantošanu arī kā apskates objektam.