Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA "A-Land" par Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai sakārtošanu.

Projekta oficiālais nosaukums ir "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā", un to 90% apmērā (645 tūkst. eiro) finansēs Lauku atbalsta dienests (LAD), tiesa, finansējumu SEZ pārvalde saņems tikai pēc projekta pabeigšanas, kas pēc pārvaldnieka Jāņa Lapiņa sacītā paredzēts jau šā gada nogalē – novembrī.

"A-Land", kas bija viens no trim pretendentiem, uzvarēja iepirkumā, piedāvājot zemāko līguma cenu – 746 422,22 eiro (bez PVN).

Kā pastāstīja Lapiņš, projekta ietvaros paredzēts atjaunot brauktuves segumu, sakārtot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvēt elektrības pieslēgumus. Paredzēta arī vecās caurlaides ēkas un betona vārtu demontāža Celtnieku ielā (lēmumu par šīs būves atpirkšanu un nojaukšanu dome pieņēma jau 2013.gadā). Tāpat, lai pienācīgi sagaidītu Latvijas simtgadi, tiks sakārtota krastmalas teritorija, kur atrodas kuģim "Saratov" uzstādītā piemiņas zīme, kuru, starp citu, plānots nedaudz pārbīdīt.

Pēc pārvaldnieka sacītā, SEZ ir saņēmis LAD apstiprinājumu arī projekta otrās kārtas finansējumam, kas ir ievērojami lielāks – 2,07 miljoni eiro. Otrās kārtas laikā plānots sakārtot zvejas ostas piestātnes – gan Tirdzniecības kanāla Vecliepājas pusē, gan kanāla pretējā pusē, kur saimnieko SIA "Hanters".

Otrās kārtas darbus SEZ cer pabeigt līdz 2019.gada beigām.