Saskaņā ar Komercreģistra datiem, Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs (PVAC) pagājušā gada nogalē palielinājies pamatkapitālu līdz 369 157 latiem.

2013.gada 12.decembrī ir izdarīts ieraksts Komercreģistrā par Jaunliepājas PVAC pamatkapitāla palielināšanu. Šobrīd tas ir 369 157 lati (525 263 eiro).

Jaunliepājas PVAC valdes locekle Ilona Kodola paskaidroja, ka "pamatkapitāla palielināšana veikta, pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 1.septembra lēmumu Nr.296 "Par projektu "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"" (ar 2013.gada 18.aprīļa grozījumiem Nr.97)."

Saskaņā ar šo lēmumu tika piešķirts pašvaldības finansējums 2.stāva telpu grupas renovācijai projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" ietvaros, palielinot  SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"  pamatkapitālu.

Jau rakstījām, ka iepriekš JPVAC ēkas, kura celta 1975.gadā, telpas bija morāli un fiziski nolietojušās, telpu izkārtojums neatbilda funkcionālai un ērtai pacientu plūsmai, telpās netika nodrošināts atbilstošs mikroklimats kvalitatīvai pacientu izmeklēšanai un ārstēšanai. Šobrīd renovācijas darbi ir pabeigti.