Noslēgušies divi iepirkumu konkursi par Ziemassvētku noformējuma elementu remontu, uzstādīšanu, uzturēšanu un demontāžu pilsētas teritorijā, kā arī jaunu dekorāciju izveidi.

Pirmais iepirkums, par Būvvaldes rīcībā esošo Ziemassvētku noformējuma elementu remontu, uzstādīšanu, uzturēšana un demontāžu pilsētas teritorijā, sastāv no astoņām daļām: izgaismoti egļu podesti, gaismas rotājumi, objekti ar mežģīņu rakstu, pilsētas galvenā Ziemassvētku egle, adventes vainags Rožu laukumā, piparkūku mājiņu pilsētiņa, Kurzemes skvērs un Lielā iela.

Uz to bija pieteikušies divi pretendenti – SIA "Red Concept" un SIA "Abava pluss", bet tikai viens no tiem piedāvājumus bija izteicis visām konkursa daļām. SIA "Abava pluss" bija izteikusi piedāvājumu tikai par pilsētas galveno Ziemassvētku egli, vēloties par darbu augstāku samaksu nekā Kristapa Štobja uzņēmums. Ziņojumā par rezultātu rakstīts, ka līguma slēgšanas tiesības visās iepirkuma daļās iegūst SIA "Red Concept" par kopējo līgumcenu 51 267 eiro.

Otrs iepirkums, par pilsētas noformēšanu Ziemassvētkiem (esošo noformējuma elementu remontu, uzstādīšanu, uzturēšana un demontāža, izveidojot atsevišķus jaunus noformējuma elementus), sastāv no vairākām daļām – Ziemassvētku noformējuma izstrādāšana, elementu izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana pie Liepājas Universitātes un tās priekšlaukuma un Rožu laukumā, teritorijā ap laternu iepretim Liepājas Latviešu biedrības namam, koku izgaismojuma uzstādīšana un uzturēšana, Ziemassvētku noformējuma izstrādāšana, elementu izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana Jūras ielā no tramvaja tilta līdz Radio ielai, uz Tramvaja tilta un Jaunā tilta, Karostas lielās egles noformējuma izstrādāšana, elementu izgatavošana, egles un elementu uzstādīšana un uzturēšana, Ziemassvētku tramvaja noformējuma izstrādāšana, uzstādīšana un uzturēšana.

Arī šajā konkursā arī piedalījās tie paši pretendenti – SIA "Abava pluss" un SIA "Red Concept". SIA "Abava pluss" arī šoreiz izteica piedāvājumu tikai uz vienu daļu, par Karostas lielās egles noformējuma izstrādāšanu, elementu izgatavošanu un to uzstādīšanu un to uzturēšanu, saņemot līguma slēgšanas tiesības uz to, par līgumcenu 3 754 eiro.

SIA "Red Concept" saņēma līguma slēgšanas tiesības uz pirmo, otro un trešo iepirkuma daļu, kā vienīgā firma, kas izteikusi piedāvājumus šajās daļās. Savukārt uz piekto daļu iepirkuma procedūra tika pārtraukta, jo uz to nebija pieteicies neviens pretendents.

Abu iepirkumu izpildes termiņš ir no šī gada 26. novembra līdz nākošā gada 17. februārim.

Kā liecina pašvaldības portālā sniegtā informācija, šogad Kristaps Štobis ir uzvarējis jau četros iepirkumus par kopējo summu vairāk kā  40 tūkstoši eiro. Savukārt pagājušajā gadā tie bija pieci iepirkuma konkursi, kuros viņa firma uzvarēja un ieguva līguma slēgšanas tiesības.