Liepājas ostas stividorkompānijas 2018. gada pirmajā pusgadā pārkrāvušas 3,87 milj. tonnu dažādu kravu, kas ir par 18,2% vairāk nekā 2017. gada pirmajā pusgadā.

Tradicionāli Liepājas ostā dominē lauksaimniecības kravas, kas veido 44% no visām kravām. Pārkrautās labības un labības produktu apjomi pieauguši par 52,6%, sasniedzot sešos mēnešos 1,7 milj. tonnu.

Beramkravu segmentā 2018. gada pirmajā pusgadā sasniegts pieaugums 20,4%. Labība un labības produkti, antracīts, celtniecības materiāli, koksnes šķelda u.c. beramkravas veido 76% no visām kravām. Samazinājums novērojams antracīta kravām, ko kompensē pieaugums labības kravu un celtniecības materiālu grupā.

2018. gada sešos mēnešos pieaugums arī ģenerālkravu segmentā par 18%. Šajā grupā dominē ro-ro kravas un kokmateriāli. Regulāra Stena Line prāmja līnija ar Travemindi Vācijā ļauj nodrošināt stabilu un pieaugošu ro-ro kravu plūsmu. 2018. gada pirmajos sešos mēnešos pārvadātas 20 002 ro-ro vienības, kas nodrošināja 375,7 tonnas kravu, veidojot pieaugumu 29,4%.

Pēc laika aktivizējies arī kokmateriālu tirgus, kas veicinājis apaļkoku un zāģmateriālu kravu plūsmas pieaugumu. Sešos mēnešos Liepājas ostā pārkrauts 253,7 tūkst tonnas kokmateriālu, kas ir par 24,5% vairāk nekā gadu iepriekš tādā pat periodā. LSEZ SIA "Laskana" valdes loceklis Krišjānis Vēsmiņš atzīst, ka kokmateriālu tirgus ir atdzīvojies pēc trīs gadu stagnācijas, kas atspoguļojas arī kravu apgrozījumā.

"Laskana" šā gada pirmajā pusgadā pārkrāvusi par 51% vairāk nekā gadu iepriekš un prognozes liecina, ka līdzīga situācija būs noteikti līdz gada beigām un pēc ekspertu domām arī vēl nākamgad, kas ļauj vienai no vecākajām ostas stividorkompānijām veiksmīgi strādāt un plānot attīstību. LSEZ SIA "Laskana" aptuveni 90% no visiem kokmateriāliem eksportē un galvenās eksporta valstis ir Zviedrija, Vācija, Dānija un salīdzinoši jauns tirgus ir Polija. "Kļūstam zaļāki un gan Latvijā, Gan Eiropā arvien vairāk kā kurināmais tiek izmantots atjaunojams energoresurss – koksnes šķelda", uzsver Krišjānis Vēsmiņš.

Lejamkravas Liepājas ostā veido 6% no visām kravām un 2018. gada pirmajā pusgadā pārkrautas 234,5 tūkst. tonnas.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš norāda, ka ir vairāki priekšnosacījumi, kas veicina stabilu kravu apgrozījuma pieaugumu Liepājas ostā – pirmkārt tā ir sadarbība starp Liepājas SEZ pārvaldi un uzņēmējiem, plānojot attīstības projektus, otrkārt tās ir investīcijas, ko gan uzņēmēji ieguldījuši terminālu attīstībā, būvējot noliktavas, kravu laukumus un iegādājoties modernu pārkraušanas tehniku, gan LSEZ pārvaldes ieguldījumi un piesaistītie finanšu resursi infrastruktūrā – autoceļi, dzelzceļš, kuģu ceļi u.c. Nenoliedzami vēl viens no Liepājas ostas veiksmīgas darbības nosacījumiem ir vietējo kravu piesaiste, kā, piemēram, Brocēnos ražotais cements, kas tiek eksportēts caur Liepājas ostu.

2018. gada pirmajā pusē pieaudzis par 5% apkalpoto kuģus skaits, bet pasažieru skaits pieaudzis no 15 966 līdz 20 034, kas veido pieaugumu 25%.