Pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu, kurā aicina pieteikties uzņēmumus, kas izstrādātu Liepājas suvenīru līnijas katalogu un piegādātu suvenīrus vienu gadu.

Suvenīrs šī iepirkuma izpratnē ir piemiņas velte, dāvana vai priekšmets, kas oriģinālā veidā ataino un simbolizē Liepāju, veidojot interesi par pilsētu kopumā.

Iepirkuma mērķis ir izmantojot pilsētas grafiskās identitātes vadlīnijas, darba vajadzībām iegūt speciāli Liepājai izstrādātu suvenīru līnijas katalogu, pēc kura pašvaldība iegādāsies Liepājas tēlam atbilstošus suvenīrus un dāvanas pilsētas popularizēšanai ārvalstu viesiem, ārvalstu vēstniekiem, potenciālajiem biznesa partneriem, sadarbības partneriem un dažādu lielu pasākumu dalībniekiem un organizatoriem.

Darba veicējam augstāk minēto suvenīru kategoriju produkcija jāveido un jāiedala pēc piecām galvenajām tēmām – tūrisms, uzņēmējdarbība, kultūra, sports un izglītība. Katrā tēma jāpiedāvā 10 suvenīrpriekšmeti ar jau izstrādātu dizaina piedāvājumu.

Līguma, kura laikā izpildītājam būs jāpiegādā suvenīri, darbības termiņš ir viens gads no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 24. augustam pulksten 14.