Divās pastāvīgajās komitejās deputāti ir atbalstījuši zemesgabala Klāva Ukstiņa ielā 30 iegādi pašvaldības vajadzībām .

Nekustamais īpašums Klāva Ukstiņa ielā 30 sastāv no zemesgabala 3180 m2 platībā. Pašvaldība to pēc Neksutamā īpašuma pārvaldes ieteikuma vēlas iegādāties no  SIA “Baltics Credit Solutions Latvia”. Iegāde nepieciešama, lai nodrošinātu pirmsskolas iestādes “Cīrulītis” infrastruktūras paplašināšanu.

Zemesgabala iegāde izmaksās 49 600 eiro.

Zemesgabals K.Ukstiņa ielā 30 atrodas blakus pašvaldības nekustamajam īpašumam Ezera ielā 53/55, kurā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”. Zemesgabals šobrīd tiek izmantots par maksu, jo uz zemesgabala izvietotas nojumes un rotaļu laukumi.