Deputāti pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā 12.janvārī akceptēja Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšlikumu attiekties no pirmpirkuma tiesībām 17 gadījumos.

Šāds lēmums tiek pieņemts, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai.

Šajā reizē runa ir par darījumiem, kas pilsētā notikuši laika posmā no 2016.gada 22.novembra līdz 2016.gada 31.decembrim.

Pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem šādās adresēs:
Mežu ielā 49A, sastāvoša no zemesgabala 1170 m2 kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 17 000 eiro;

Cieceres iela 50, sastāvoša no zemesgabala 1802 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un divas palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 24 000 eiro;

Peldu iela 32/34, sastāvoša no zemesgabala 932 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un trīs palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 150 000 eiro;

Riņķu iela 21, sastāvoša no zemesgabala 1172 m2 kopplatībā un uz tā atrodošām četrām ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 38 000 eiro;

Bāriņu iela 26, sastāvoša no zemesgabala 1852 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku, dzīvojamo māju un trīs palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 18 000 eiro;

Kuģinieku iela 11, sastāvoša no zemesgabala 352 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 000 eiro;

Mālu iela 40, sastāvoša no zemesgabala 998 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 33 000 eiro;

Dzintaru iela 51, sastāvoša no zemesgabala 1398 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un divas saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 80 000 eiro;

Kūrmājas prospekts 22, sastāvoša no zemesgabala 3295 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 117 000 eiro;

Kapsētas iela 9/15, sastāvoša no zemesgabala 3922 m2 kopplatībā un uz tā atrodošām četrām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 390 000 eiro;

Užavas iela 23, sastāvoša no zemesgabala 618 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 42 000 eiro;

Jāņa Asara iela 26, sastāvoša no zemesgabala 1318 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro;

Ploču iela 8/8A, sastāvoša no zemesgabala 1339 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 10 000 eiro;

Rāvas iela 7A, sastāvoša no zemesgabala 609 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro;

Labraga iela 9, sastāvoša no zemesgabala 2448 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 16 000 eiro;

Klaipēdas iela 64, sastāvoša no zemesgabala 1496 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos nedzīvojamo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 75 000 eiro;

Miežu iela 5C, sastāvoša no zemesgabala 294 m2 kopplatībā un uz tā atrodošām divām dzīvojamām ēkām un saimniecības ēka, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 18 455 eiro.