Ņemot vērā, ka vasara ir laiks, kad savu darbību uzsākušas vasaras kafejnīcas un arī pastāvīgās kafejnīcas un restorāni izvieto pie savām iestādēm galdus un krēslus vai ierīko terases, Liepājas valstspilsētas pašvaldība atgādina, ka to izvietojums ir jāsaskaņo ar pašvaldību, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Lai saskaņotu terašu, galdu un krēslu izvietošanu pie patstāvīgās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, uzņēmējam ir nepieciešams no pašvaldības saņemt atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Lai saņemtu atļauju, uzņēmējam iesniegums ar pielikumiem jāiesniedz vienotajā pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv/ vai nosūtot uz pašvaldības e-adresi. Ja to nav iespējams izdarīt elektroniski, dokumentus var iesniegt klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Rožu ielā 6, Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā, 123. kabinetā. Pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8.30. līdz 17 un piektdienās no pulksten 8.30. līdz 16. Pārtraukums katru dienu no pulksten 12.30 līdz 13.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma iesnieguma veidlapa un apraksts ir pieejams Liepājas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/uznemejiem/atlaujas-un-licences/tirdzniecibas-atlaujas/

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kārtību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā regulē Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana" (likumi.lv/ta/id/280324-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-ielu-tirdznieciba-un-sabiedriskas-edinasanas-pakalpojumu-sniegsana) un Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošie noteikumi Nr.5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” (likumi.lv/ta/id/245495-par-pasvaldibas-nodevu-par-tirdzniecibu-publiskas-vietas-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-teritorija).

Jautājumu gadījumā, kā arī ja nepieciešamas konsultācijas par dokumentu iesniegšanu, aicinām zvanīt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu un pakalpojumu centra Klientu apkalpošanas speciālistēm tirdzniecības jautājumos pa tālruni 63 404 779 vai rakstīt e-pastu: egija.vierpe@liepaja.lv un madara.gertsone@liepaja.lv.