SIA "Liepājas ūdens" uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā" īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000 eiro un SIA "Liepājas ūdens" finansējums (15%) ir 45 000 eiro.

6.maijā starp SIA "Liepājas ūdens" un Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstīts līgums par projekta "Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā", Nr.4.2.2.0/21/A/003" īstenošanu, informē "Liepājas ūdens" pārstāve Sarmīte Jēkabsone.

Projektu plānots realizēt Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, piektā atlases kārta "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" ietvaros.

Projekta mērķi ir samazināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas rezultātā radušās siltumnīcefekta emisijas un samazināt SIA ‘Liepājas ūdens" ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanas izmaksas un pakalpojumu tarifa kāpumu.

Projekta apjomā ir paredzēta divu pašpatēriņa saules elektrostaciju piegāde ar uzstādīšanu. Vienu no tām ar kopējo jaudu no 105 kilovati paredzēts uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, bet otru ar kopējo jaudu no 77 kilovati ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17.

Projekta īstenošanas periods ir plānots no 2022. gada 2. ceturkšņa līdz 2023. gada 4. ceturksnim.