Oktobra Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdē viens no pieņemtajiem lēmumiem saistīts ar SEZ kapitālsabiedrības "Norplast Piemare" lūgumu atļaut demontēt betona seguma laukumu Atslēdznieku ielā 37, ko SEZ valde arī atļāva.


Nekustamais īpašums Ziemas ostā, Atslēdznieku ielā 37, sastāv no zemesgabala un četrām būvēm – ostas piestātnes, celtņa sliežu ceļa, dzelzceļa pievadceļa un betona seguma laukuma. Tas reģistrēts zemesgrāmatā uz Satiksmes ministrijas vārda, atrodas ostas teritorijā un nodots valdījumā SEZ pārvaldei, kas to ir iznomājusi "Norplast Piemare".


Kā portālam irliepaja.lv pastāstīja "Norplast Piemare" valdes loceklis Gatis Ginters, uzņēmums plāno īstenot projektu "Betona seguma laukuma demontāža, jaunas ražošanas ēkas un noliktavas būvniecība Atslēdznieku ielā 37, Liepājā", kā arī vēlas labiekārtot teritoriju.


Lai realizētu ieceri, uzņēmumam būs jāsaņem Satiksmes ministrijas atļauja, lai demontētu betona seguma laukumu, bet pirms tam bija nepieciešams SEZ valdes lēmums.


"Pašlaik "A Projekts" arhitekte Agita Lieģe strādā pie ražošanas ēkas un noliktavas būvprojekta, katru 1000 m2 platībā. Pamazām virzāmies uz priekšu," atzina Ginters.


Pagaidām uzņēmums turpina sniegt uzglabāšanas pakalpojumus kravu pārvadātājiem atklātā tipa kravu laukumos sešās ostas piestātnēs un slēgtās noliktavās gandrīz 3000 m2 platībā.


Īstenojot projektu, "Norplast Piemare" Liepājā uzsāks ražot lielizmēra kompozītmateriālu (stikla šķiedras) izstrādājumus naftas ieguves nozarei, kā arī peldošos slēgtos sprostus Norvēģijas zivju audzētājiem.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka pērnā gada nogale Liepājā darbu uzsāka Norvēģijas kapitāla uzņēmums "Norplast Piemare", LSEZ AS. "Norplast Piemare" ir pirmais uzņēmums Liepājā, ko izveidojuši norvēģu investori.


SIA "Norplast" 2021. gada vasarā iegādājās LSEZ AS "Piemare" kapitāldaļas un nomainīja nosaukumu uz "Norplast Piemare", LSEZ AS.