SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" publicējis paziņojumu, ka privatizācijai nodotas valstij piederošas apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 5/9 domājamās daļas, uz kuru iegādi priekšroka ir uz zemesgabala esošo ēku īpašniekam.

Kā zināms, nekustamais īpašums Kalpaka ielā 5/9 ir saistīts ar kādreizējās Linoleja rūpnīcas kompleksu, kuru pirms trim gadiem par labu parāda piedzinējai SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" centās pārdot zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe. Toreiz nekustamais īpašums Oskara Kalpaka ielā 5/7/9, kas sastāvēja no ēkām, būvēm un izbūvēm piederēja parādniecei SIA "Baltkom".

Pirmā un otrā izsole beidzās bez rezultāta, tomēr beigās Biķei izdevās īpašumu pārdot – vispirms 2022.gadā to iegādājās Tjumeņā (KPFSR) dibināta SIA "Dzīvokļu celtniecības kompānija Arkada", bet šā gada maijā kā īpašniece reģistrēta SIA "10Kcloud", kuras dalībnieku sastāvā ir gan Kiprā reģistrēts uzņēmums, gan tā pati Tjumeņā reģistrētā SIA "Dzīvokļu celtniecības kompānija Arkada", gan privātpersona – Latvijas pilsonis, savukārt patiesā labuma guvēja šajā uzņēmumā ir fiziska persona ar Rumānijas valstspiederību – Nečipelovs Aleksandrs (Nechipelov Alexandr).

SIA "10Kcloud" apgrozījums 2022.gadā bijis 975 eiro, bet peļņa – 706 eiro.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākumcena bija 200 200 eiro, otrās – 150 150 eiro, bet, kā redzams no zemesgrāmatas nodalijuma, tad SIA "10Kcloud" īpašumā tas nonācis par summu 251 400 eiro. Dzēstas arī visas SIA "Baltkom" ar nekustamo īpašumu saistītās un zemesgrāmatā nostiprinātās parādsaistības.

Pirmo reizi toreizējās Liepājas SEZ SIA "Baltkom" piederošās būves Oskara Kalpaka ielā 5/7/9 ar kopējo platību 22 842,20 m2 tika nodotas piespiedu e-izsolei jau 2017.gadā, taču bez rezultāta. Toreiz izsoles sākumcena bija 178,2 tūkstoši eiro. Piedzinēja – VAS "Privatizācijas aģentūra".

Savulaik ēku komplekss piederēja AS "Liepājas metalurgs", savukārt zeme – valstij, kā arī vairākām privātpersonām. Pēc "Metalurga" maksātnespējas teritorija palika bez pastāvīgas apsardzes, tajā bieži iekļuva zagļi. 2014. gada janvārī īpašumā izcēlās ugunsgrēks, kas sapostīja kultūrvēsturiski vērtīgo Maksa Paula Berči projektēto fabrikas administrācijas ēku.

Kaļiņingradas uzņēmējs, Krievijas Federācijas pilsonis Aleksejs Kozlovs, precīzāk, viņam piederošā SIA "Baltkom", Linoleja fabrikas ēkas, kā arī zemi Upmalas ielā 9 un Upmalas ielā 11/13 iegādājās 2014. gada vasarā "Liepājas metalurgs" maksātnespējas administratora Haralda Velmera rīkotajā izsolē. Kozlovs solīja īpašumu sakārtot, piecu gadu laikā investējot 2,4 miljonus eiro. Sākumā jaunais īpašnieks arī ķērās pie teritorijas sakārtošanas, taču drīz vien jau vairs nemaksāja pat zemes nomas maksu, kā rezultātā zaudēja SEZ kapitālsabiedrības statusu.

Ugunsgrēki īpāšumā dzēsti vairākkārt, pēdējoreizi – šovasar.


Uzziņa
XIX gadsimta nogalē celtais korķa, vēlāk linoleja rūpnīcas komplekss būvēts pēc pazīstamā arhitekta Paula Maksa Berči projekta, divas no būvēm – rūpnīcas pārvaldes un personāla dzīvojamā ēka – ir reģionālas nozīmes valsts aizsargājams kultūras piemineklis.