2022. gada septembrī SIA "Liepājas ūdens" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secinājis, ka tas ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Tādējādi, ar 20oktobra Regulatora Padomes lēmumu Nr.229 noteikts, ka no 2022.gada 1.decembra udensapgādes cena būs  0,90 eiro par kubikmetru, bet kanalizācijas – 1,18 eiro. No 2023.gada 1.maija ūdens maksās 0,99 eiro kubikmetrā, bet kanalizācija – 1,34. Šobrīd tarifi ir attiecīgi 0,81 un 1,05. Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Salīdzinoši ar šobrīd spēkā esošiem tarifiem, jauno tarifu pamatojumā izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju. Lielu daļu uzņēmuma izmaksu veido tieši maksa par elektroenerģiju – elektrība nepieciešama gan ūdensgūtvēs, iegūstot ūdeni no zemes dzīlēm un novadot to tālāk pie patērētājiem, gan savācot sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, attīrot tos un izvadot attīrītos notekūdeņus jūrā.

SIA "Liepājas ūdens" elektroenerģijas izmaksas ir pieaugušas 2,79 reizes. Ņemot vērā, ka valdība pieņēmusi lēmumu daļēji no valsts budžeta kompensēt izdevumus par elektroenerģijas cenu un obligātās iepirkuma komponentes nepielietošanu, kā arī lēmumu par sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu, kas ir sadales operatora AS "Sadales tīkls" izmaksas līdz 30.04.2023., ir apstiprināti divi tarifi: viens, kas stāsies spēkā 01.12.2022. un otrs, kas stāsies spēkā no 01.05.2023.

Domājot par elektroenerģijas izmaksu samazināšanu, SIA "Liepājas ūdens" jau ir uzstādījusi divas pašpatēriņa saules elektrostacijas. Šo pasākumu rezultātā saražotā enerģija tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko procesu nodrošināšanā un ūdensapgādes sūkņu stacijas darbībai. Attiecīgi ir samazinājies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas, tomēr šo elektrostaciju atļautā jauda sedz tikai daļu no vajadzīgā patēriņa. Arī šobrīd esam uzsākuši jaunu projektu par divu pašpatēriņa saules elektrostaciju uzstādīšanu. Vienu no tām ar kopējo jaudu no 105 kilovati paredzēts uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, bet otru ar kopējo jaudu no 77 kilovati ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17.