Pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu par pilsētas digitālas reklāmas kampaņas risinājuma izstrādi un realizāciju nākošajiem diviem gadiem.

Reklāmas kampaņai jāietver digitālo mediju reklāmas stratēģijas izstrādi un tā jārealizē četros posmos – 2017., 2018.gada rudens/ziema, 2018.gada pavasaris/vasara, 2018., 2019.gada rudens/ziema un 2019.gada pavasaris/vasara. 2018. un 2019. gada kampaņas posmi tiks realizētas gadījumā, ja tam tiks piešķirti nepieciešamie budžeta līdzekļi.

Digitālo mediju kampaņas risinājumā jāparedz aktivitāšu izstrāde visās sezonās, digitālo mediju stratēģijas redzējums pilsētas un uzņēmumu atpazīstamības veicināšanai, digitālo mediju pirkšanas taktikas redzējums, rekomendētais gada budžets digitālo mediju pirkšanai un plānošanai, kampaņas mērķu definīcija un to realizācijas metodes un multi-kanālu adaptācijas izstrāde digitālajā vidē un pamatojums šo kanālu izvēlē.

Digitālo mediju kampaņas risinājumam ir jāatbilst Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas plānam 2017. – 2021.gadam.

Izstrādājamo aktivitāšu mērķi būs nodrošināt Liepājas pilsētas mārketinga aktivitāšu pēctecību, iezīmējot vienotu sabiedrības uzrunāšanas formu, informēt sabiedrību par aktuālāko Liepājā un veicināt regulāru un biežāku pilsētas apmeklējumu tūristiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas un, kas ir balstīts kultūrā, izklaidē, sportā, aktīvajā atpūtā un kurortoloģijā, pavēstīt par pilsētas attīstības aktivitātēm un iniciatīvām, lai veicinātu interesi par Liepāju potenciāliem iedzīvotājiem un investoriem, veicināt pilsētas atpazīstamību un apmeklējuma apsvēršanu tūristiem ārpus tradicionāliem reģioniem un kas ir balstīts Baltijas reģiona iepazīšanā, ekotūrismā, kurortoloģijā un militārā, padomju mantojuma iepazīšanā.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 13.septembrim pulksten 14.