Baltijas reģionā lielākā autobusu pārvadājumu kompānija "Lux Express" uzskata, ka, atļaujot komercreisus, valsts galvenokārt atbrīvosies no maksājumiem, ko tā ir spiesta veikt par pakalpojumiem, kuri šobrīd sevi nav spējīgi atpelnīt. Kā norāda uzņēmuma biznesa attīstības direktors Aldis Ķibēns, autobusu  pasažieru pārvadājumu kvalitāte biežo reisu atcelšanas dēļ reģionos šobrīd ir zem katras kritikas un tieši tādēļ ir būtiski veicināt konkurenci starp pasažieru pārvadātājiem, ziņo uzņēmuma informatīvais pārstāvis Toms Briedis.

Uzņēmums uzskata, ka, atļaujot komercreisus, valsts galvenokārt atbrīvosies no maksājumiem, ko tā ir spiesta veikt par pakalpojumiem, kuri šobrīd sevi nav spējīgi atpelnīt.

"Pēdējos gadus novērojam, ka arvien vairāk cilvēku pārvietojas pa Rīgu un Liepāju savienojošo A9 šoseju, taču šis pieaugums nav redzams sabiedriskā transporta pasažieru skaitļos. Tā kā pasažieru pārvadājumu pakalpojums maršrutā Rīga–Liepāja pašlaik ir nekvalitatīvs un neuzticams, cilvēki izvēlas pārvietoties ar personīgajām automašīnām. "Lux Express", uzsākot komercreisus ar saviem augsta komforta autobusiem un kvalitātes standartiem, ne vien veicinās cilvēku vēlmi un iespējas regulāri pārvietoties ar sabiedrisko transportu starp pilsētām, bet arī  paaugstinās pakalpojumu kvalitāti visā nozarē, jo konkurence vienmēr liek uzņēmumam domāt, kā uzlabot savus pakalpojumus," tā biznesa attīstības direktors. Tikmēr būtiski uzsvērt, ka Liepāja 2027. gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, kas padara kvalitatīvu sabiedriskā transporta savienojumu ar šo pilsētu vēl aktuālāku.

"Lux Express" marta sākumā gaida Sabiedriskā transporta padomes (STP) lēmumu komercpārvadājumiem atvērt maršrutu Liepāja–Rīga–Daugavpils, kuram uzņēmums pieteikumu iesniedza pērn novembrī. Kā stāsta uzņēmuma biznesa attīstības direktors Aldis Ķibēns, pats būtiskākais solis nozares attīstībai būtu saņemt Autotransporta direkcijas (ATD) atļauju sākt pārvadājumus minētājā maršrutā. Tas attiecas ne vien uz šo maršrutu, bet arī citiem, lai veicinātu konkurenci tirgū un palielinātu pasažieru iespējas izvēlēties sev vēlamo pakalpojuma kvalitāti.
Savukārt jau nākamais solis būtu darbs pie likuma grozījumiem, lai sakārtotu regulējumu, nosakot, kādos gadījumos un kārtībā piemērojamas valsts noteiktās obligātās atlaides.

Latvijā šobrīd spēkā esošie noteikumi uzliek komercpārvadātājiem pienākumu vairākas pasažieru grupas pārvadāt bez maksas. Tomēr pretstatā dotētajiem pārvadātājiem šīs izmaksas komercpārvadātājiem valsts nekompensē, tādējādi nostādot tos neizdevīgā situācijā. Šobrīd vai nu ir nepieciešams regulējums, kas atbrīvotu komersantus no atlaižu piemērošanas, vai arī jānodrošina mehānisms, kā valstij ir jākompensē radītie zaudējumi.

"Primāri Autotransporta direkcijai ir jāļauj valstī veikt komercreisus, un pēc tam jāsāk darbs pie likuma grozījumiem un, iespējams, analīzes, kuriem maršrutiem vispār ir piemērojamas šīs kompensācijas. Pastāv virkne maršrutu, kur ir iespējams bez tām iztikt, tādējādi ietaupot valsts līdzekļus. Mūsu nostāja ir tāda, ka noteikumiem būtu jābūt objektīviem un saprotamiem, kur pārvadātājiem ir iespēja izvēlēties, savukārt pasažieriem ir jādod izvēles iespējas, ar kādas kvalitātes sabiedrisko transportu viņi vēlas pārvietoties, neatkarīgi no pakalpojuma cenas. Turklāt pasažieru pārvadājumi, kurus apmaksās nevis valsts, bet gan pats komersants, spēs piesaistīt lielu klientu skaitu un nodrošināt gan peļņu uzņēmumam, gan arī ieguvumus valstij," skaidro "Lux Express" biznesa attīstības direktors Aldis Ķibēns.

Par "Lux Express"

"Lux Express Group" ir starptautisks autobusu pārvadātājs, kas nodrošina starptautiskus tālsatiksmes reisus uz lielākajām Baltijas pilsētām un Varšavu, kā arī iekšzemes pasažieru pārvadājumus Igaunijā. Autoparku veido 99 augsta komforta autobusi.