Piektdien, 18. martā, notika kārtējā Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēde, kurā tika pieņemti 14 lēmumi, gan par ieguldījumu līgumu slēgšanu par kopējo summu aptuveni 2,3 miljoniem eiro, gan par zemes nomas tiesību līgumiem, gan komercdarbības veikšanu SEZ teritorijā, informē pārvalde.
 
Par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā
Liepājas SEZ valde izvērtēja iesniegtos dokumentus un nolēma slēgt vienošanos ar LSEZ "Eiro DK" SIA (patiesā labuma guvējs Igors Dekterjovs) par noslēgtā līguma par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izbeigšanu ar 2022. gada 21.martu. Lēmums saistīts ar uzņēmuma restrukturizāciju. Vienlaikus Liepājas SEZ valde nolēma piešķirt Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu "Rangeful" SIA (dibinātājs Vadims Kalējs) un slēgt līgumu par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Vienlaikus Liepājas SEZ valde nolēma slēgt vienošanos ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrību "Kursa" par noslēgtā līguma par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izbeigšanu ar 2022. gada 21.martu. Lēmums saistīts ar uzņēmuma īpašnieku maiņu un uzsākto uzņēmuma restrukturizāciju.
 
Atbalsta ieguldījumu projektu īstenošanu
Liepājas SEZ valde izvērtēja un atbalstīja piecus ieguldījuma projektus un nolēma slēgt līgumus par kopējo summu 2 295 483,72 eiro.
 
Liepājas SEZ valde nolēma slēgt līgumu ar "Rangeful" SIA līgumu par ieguldījumu projekta "Noliktavas pārbūve Satiksmes ielā 6, Liepājā" veikšanu. Uzņēmums plāno realizēt projektu laika posmā no 2022.gada 21.marta līdz 2024.gada 31.decembrim par kopējo summu 1 300 000,00 eiro.
 
Saskaņā ar iesniegumam pievienoto "Rangeful" SIA deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai "Rangeful" SIA ir mazais komersants, līdz ar to maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ieguldījumu projekta "Noliktavas pārbūve Satiksmes ielā 6, Liepājā" attiecināmajām izmaksām ir 60%. Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ieguldījumu līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas biznesa parks", kura laika posmā no 2022.gada 25.marta līdz 2022.gada 30.decembrim plāno realizēt projektu "Ražošanas telpu renovācija un pielāgošana nomnieka saimnieciskajai darbībai, Liepājā, Vecajā Ostmalā 10" par kopējo summu 248 483,72 eiro. Maksimālā atbalsta intesitāte 60%.
 
Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ieguldījumu līgumu ar "Caljan" LSEZ SIA, lai uzņēmējs īstenotu projektu "Iekrāvēja iegāde noliktavas departamentam" par kopējo summu 62 000,00 eiro. "Caljan" LSEZ SIA ir lielais komersants un pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%.
 
Liepājas SEZ valde nolēma atbalstīt SIA LSEZ "Liepaja Bulk Terminal" LTD plānoto projektu "Pretputēšanas sistēmas beramkravu tehnoloģijām" par kopējo summu 150 000,00 eiro un slēgt ieguldījumu līgumu. Projektu plānots īstenot laika posmā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 1.oktobrim. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 40%.
 
Vēl Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ieguldīju līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA LPSP, lai uzņēmējs varētu laika posmā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim varētu īstenot projektu "Jaunu moderno tehnoloģiju ieviešana" par kopējo summu 535 000,00 eiro. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "LPSP" ir mazais komersants un var saņemt maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāti līdz 60%.
 
Par nekustamajiem īpašumiem
Liepājas SEZ valde izskatīja un nolēma uz savstarpējas vienošanās pamata izbeigt nomas līgumus par nekustamajiem īpašumiem Roņu iela 6C, Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Atmodas bulvāris 21B, vienlaikus slēdzot jaunus nomas līgumus par šiem nekustamajiem īpašumiem ar SIA "WHL", SIA "LZK" un SIA "Domo LV".

Liepājas SEZ valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Neatkarības rotas iela 1.