Šodien, 20. septembrī, LIAA rīkotajā seminārā par Latvijas atkrastes vēja enerģijas uzņēmējdarbības potenciālu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (Liepājas SEZ) pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis iepazīstināja ar paveikto, lai Liepājas ostā izveidotu atkrastes vēja enerģijas atbalsta bāzi un veidot nozares centru Baltijas jūras austrumu daļā ar nepieciešamajā ražošanas un loģistikas jaudām, izglītības kapacitāti, sagatavojot nepieciešamos speciālistus, portālu informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kā nosaka Baltijas jūras telpiskais plānojums, Latvijas teritoriālajos ūdeņos ir iezīmētas piecas potenciālās vēju parku atrašanās vietas, kuras visas atrodas 100 kilometru rādiusā ap Liepāju, bet 250 kilometru rādiusā atrodas visi Baltijas valstu plānotie vēja parki.

Kā seminārā uzsvēra Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, Liepājas SEZ pārvalde jau ilgāku laika periodu strādā, lai sasniegtu nosprausto mērķi un kļūtu par vēja enerģijas nozares centru  Baltijas jūras austrumu daļā.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis: "Šobrīd nevienā no Baltijas jūras austrumu piekrastes ostām nav piemērotas infrastruktūras – vismaz 15-20 hektāru teritorijas ar divām 200 metrus garām piestātnēm ar augstu nestspēju. Mūsuprāt, ir svarīgi, ka Latvijas projektu būvniecībai tiek izmantota Latvijas ostu infrastruktūra, un mēs redzam, ka Liepājā ir visas iespējas to izveidot – gan brīvā teritorija ostas akvatorijas iekšienē, gan labi grunts ģeotehniskie rādītāji, kas ļauj nodrošināt nepieciešamo nestspēju. To saprotot, esam izstrādājuši Liepājas ostas Priekšostas attīstības koncepciju, kas paredz 1.kārtā izbūvēt infrastruktūru 39 hektāru platībā. Ir izstrādāts projekta tehniskais risinājums, apzinātas nepieciešamās investīcijas, izstrādāta projekta ieviešanas ceļa karte un laika grafiks – šāda projekta īstenošanai būtu nepieciešami četri gadi, kas saskaņojas ar reģionā plānoto atkrastes vēja enerģijas parku būvniecības plānotajiem laika grafikiem, pat nodrošinot zināmu laika rezervi."

Semināra ieskaņā LIAA "ELWIND" projekta vadītāji  pastāstīja par Latvijas atkrastes vēja enerģijas vērtību ķēdes iespējām, "ELWIND" projekta aktualitātēm un plānotajiem iepirkumiem.  

Latvija ir unikālā pozīcijā, pateicoties savam ģeogrāfiskajam novietojumam – esot Baltijas jūras vidū ar spēcīgiem valdošajiem vējiem un salīdzinoši seklu gultni. Latvijas atkrastes vēja enerģijas potenciāls ir ~ 15GW, kas ir lielākais starp mūsu kaimiņvalstīm. Esošajā Jūras telpiskajā plānojumā ir atvēlēti pieci laukumi atkrastes vēja parku attīstībai, un nākotnē, iespējams, parādīsies arī jauni attīstības laukumi. Bet ko šis potenciāls nozīmē vietējai tautsaimniecībai? Daži Latvijas uzņēmēji  jau piedalās atkrastes vēja parku vērtību ķēdē, sniedzot speciālistu apmācības, piegādājot izejmateriālus komponenšu ražotnēm, apkalpojot vēja parkus u.tml. Nozares straujās attīstības dēļ sāk veidoties deficīts dažādos vērtību ķēdes posmos, kas rada teicamu iespēju mūsu uzņēmējiem iesaistīties problēmu risināšanā.