Lai uzlabotu dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrumu un drošību, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpina dzelzceļa infrastruktūras izbūvi un modernizāciju.

Piektdien, 14.septembrī, Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Fima" valdes priekšsēdētāja Olita Augustovska parakstīja līgumu par Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūvi un atjaunošanas 2. etapa darbiem, kas paredz papildus dzelzceļa posma izbūvi starp Liepājas ostu un Liepājas dzelzceļa staciju. Līguma summa 2 495 646,21 eiro bez PVN. Plānotie darbi notiek ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros. Plānots darbus uzsāk jau tuvākajā laikā un saskaņā ar līgumu tos jāveic 270 dienu laikā, informē SEZ preses pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

Projekta mērķis ir novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstības pasākumus. Dzelzceļa pievadceļa būvniecības darbu ietvaros tiks izveidots papildus savienojums starp Liepājas ostas Rietumu parku un Liepājas staciju. Projekta īstenošana, pieaugot Liepājas ostas kravu apgrozījumam, ļaus potenciāli papildus nenoslogot Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuvi.

Dzelzceļa pārbūves darbi ir plānoti loģiskā secībā, lai risinātu identificētās problēmas un palielinātu dzelzceļa pievadceļu kravu caurlaides spējas kapacitāti. Īstenotā projekta mērķis ir uzlabot kravu caurlaidību, kas līdz šim ierobežoja ostas uzņēmumu spēju apkalpot pieaugošās kravu plūsmas, radot sauszemes kravu transporta sastrēgumus, un tādejādi samazinot ostas uzņēmumu darbības efektivitāti un konkurētspēju ar citām reģiona ostām, gan radīja autoplūsmas sastrēgumus pie Raiņa ielas pārbrauktuves Kā uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš: "Pēc Liepājas stacijas rekonstrukcijas un modernizācijas un LSEZ pārvaldes ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā t.sk. modernizējot pārmijas Nr.10 un 11, pārbrauktuves pārbraukšanas laiks ar manevru sastāvu, kurā ir 20 vagonu, ir samazinājies no 7 min. līdz 4 min. Vēl viena paralēla dzelzceļa posma izbūve starp Liepājas ostu un Liepājas dzelzceļa staciju uzlabos vagonu padošanas ātrumu un ļaus samazināt pārbrauktuves slēgšanas laika intervālus."

Darbus veiks SIA "Fima" sadarbībā ar apakšuzņēmējiem SIA "Thales Latvija" un SIA RKF "Transceltnieks", kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko un ekonomiski pamatotāko piedāvājumu ar zemāko cenu. " Esam gandarīti par iespēju realizēt Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves 2. etapu un atjaunošanu. Ticam, ka mūsu kvalificētā komanda ar plašo un atbilstošo pieredzi spēs veiksmīgi īstenot projekta uzstādītos mērķus. Jau 2015.gadā esam veikuši Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizāciju, ietvaros arī sliežu ceļu rekonstrukciju, tāpēc esam jo īpaši priecīgi par iespēju modernizēt nākamo dzelzceļa posmu tieši Liepājā. Liepāja ir izcils piemērs, kā nepārtraukti pilnveidot pilsētas infrastruktūru. Kopumā jānorāda, ka pašlaik dzelzceļa jomā ir salīdzinoši aktīvs pilnveidošanās periods, kas veicina arī jaunu risinājumu ieviešanu plašākā mērogā," norāda SIA "Fima" valdes priekšsēdētāja Olita Augustovska.

Kopumā līdz 2019.gada beigām projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros plānots izbūvēt un rekonstruēt sliežu ceļus 2632 metru garumā t.sk. 1815 metri ir jaunbūvējami sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami.