Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš uz ikgadējo gada nogales tikšanos aicināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību vadītājus un uzņēmējus, kas aktīvi darbojas Liepājas SEZ teritorijā. Arī šogad tika sumināti tie uzņēmumi, kas aizvadītajā gadā bijuši aktīvāki un attīstījuši savu uzņēmējdarbību, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Uzrunājot uzņēmējus, Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsvēra sadarbības un uzticības nozīmi ikdienas darbā, realizējot projektus un risinot dažādus problēmjautājumus. Kā vienu no Liepājas SEZ pārvaldes 2019. gada lielākajiem izaicinājumiem pārvaldnieks minēja bijušās Liepājas Metalurga teritorijas iegādi, ar mērķi vienoti attīstīt 120 ha ilgtermiņā, veidojot modernu, videi un cilvēkam draudzīgu industriālu vidi.

Jau šobrīd bijušais "Liepājas metalurga" mehāniskais cehs pārtop par modernu ražotni, ko būvē "Caljan Rite Hite Latvia" LSEZ SIA, kas ir uzņēmums ar ļoti strauji augošiem ražošanas apjomiem un šā gada augustā SIA LSEZ "Caljan Rite-Hite Latvia" noslēdza divus ieguldījumu līgumus ar Liepājas SEZ pārvaldi par kopējo summu 9. milj. euro un līgumu par apbūves tiesībām nekustamam īpašumam Brīvības iela 144, Liepājā. Uzņēmums savas darbības 13 gadu laikā Liepājā ir pāraudzis esošo telpu apjomu Liepājas biznesa centrā, Kapsēdes ielā. SIA LSEZ "Caljan Rite-Hite Latvia" izpilddirektors Gatis Dradeika: "Jau kādu laiku pētījām iespējas Liepājā uzcelt pašiem savu rūpnīcu, kas būtu pielāgota tieši mūsu specifiskajam vajadzībām gan izmēru, gan telpu plānojuma ziņā. Novērtējot vecā "Liepājas Metalurga" mehāniskā ceha priekšrocības, nolēmām to iegādāties un pārbūvēt - tam ir izdevīga atrašanās vieta, pieejama nepieciešamā infrastruktūra, kā arī ēkas konstrukcijas ir ļoti labā stāvoklī."
SIA LSEZ "Caljan Rite-Hite Latvia" ražo teleskopiskos konveijerus. 2018. gadā uzņēmums nodarbināja 154 darbiniekus, strādāja ar 22, 6 milj. EUR apgrozījumu, eksportējot 99,33 % no saražotās produkcijas. Nodokļos SIA LSEZ "Caljan Rite-Hite Latvia" 2018. gadā samaksājis 1,15 milj. EUR.

Liepājas SEZ pārvaldes balvu "2019. gada "IZAICINĀJUMS" par jaunas ražošanas ēkas būvniecību bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā saņēma "Caljan Rite Hite Latvia" LSEZ SIA.

2019. gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpināja 6 nozīmīgu infrastruktūras attīstības projektu realizāciju, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu līdz pat 80% apmērā. Kopējais plānotais investīciju apjoms ir 43,5 milj. eiro. Līdz ar infrastruktūras attīstīšanu aktivizējas arī uzņēmēji, būvējot jaunas ražotnes un ieguldot līdzekļus modernās tehnoloģijās.
 
Liepājas SEZ pārvaldes balvu "2019. gada "IZAICINĀJUMS" saņēma arī LSEZ SIA "DG Termināls" par radošu pielāgošanos tirgus apstākļiem un stabilu izaugsmi, LSEZ SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" par strauju un mērķtiecīgu industriālā parka attīstību, LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal Ltd." par ieguldījumiem graudaugu termināla pārkraušanas iekārtas modernizācijā un LSEZ "Terrabalt" SIA par konsekventu prāmja termināla attīstību, un autotransporta piebrauktuves pārbūvi.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir gandarīta, ka gan uzņēmēju, gan pārvaldes darbs un ieguldījumi ir pamanīti un novērtēti arī starptautiskajā mērogā, jo šogad Liepājas SEZ pārvalde saņēma sešus "Finansial Time FDI" apbalvojumus tādās nominācijās kā Ostas attīstība, Cilvēkresursu piesaiste, Ražošanas paplašināšanās, Infrastruktūras uzlabojumi, Loģistika, Aviācija.