Šodien, 19. aprīlī,  Latvijā lielākās vēja enerģijas nozares konferences "WindWorks. Moving Energy" ietvaros Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis un Esbjergas (Dānija) ostas izpilddirektors Henriks Theilgards parakstīja sadarbības memorandu. Esbjergas ostai ir pieredze atkrastes vējparku attīstībā, savukārt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir līderis Baltijas jūras reģiona lauksaimniecības beramkravu loģistikā, informē SEZ sabiedrisko attiecību pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Esbjergas osta ar sadarbības memorandu paziņoja, ka turpinās attīstīt savas  attiecības, stiprinot sadarbību, jūras vēja enerģijas nozarē un graudu loģistikā. Esbjergas ostai ir  liela  pieredze vēja parku atbalsta bāzes izveidē, kas aptver tehniskus, finanšu, būvniecības, uzstādīšanas un uzturēšanas un citus jautājumus, kas saistīti ar atkrastes vēja enerģijas nozari.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir ieinteresēta attīstīt Priekšostu kā atbalsta centru atkrastes vējparkiem Baltijas jūras austrumu daļā. Abas puses ir atvērtas sadarbībai un zināšanu apmaiņai, lai veicinātu savstarpēju sadarbību, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus.
Pēc vizītes Liepājā Esbjergas ostas izpilddirektors Henriks Theilgards norādīja, ka vēja enerģijas atbalsta bāzes izveide  ir augošs, ļoti augošs bizness. "Pieredze rāda, ka arī konstrukcijas kļūst arvien lielākas, līdz ar to nepieciešama vieta, kur pirms uzstādīšanas jūrā var uzglabāt, piemēram, turbīnas, kas sver vairāk nekā 1000 tonnu. Tās ir lielas detaļas. Mastu augstums tagad ir aptuveni 100 m, bet būs 200 m. Ļoti gari, tāpēc vajag daudz vietas, kur ar tiem darboties. Liepājā tam ir vieta, un izskatās daudzsološi."

Vēja nozares konferencē "WindWorks. Moving Energy" Liepājas projektu atzinīgi novērtēja Eiropas vadošās vēja nozares asociācijas WindEurope vadītājs Giles Dickson, kurš pauda pozitīvu attieksmi par Liepājas projektu un uzslavēja Liepājas ostas infrastruktūru, kas ir ļoti labvēlīga salīdzinājumā ar citām Baltijas jūras ostām, un arī norādīja, ka Liepājā ir milzīgs potenciāls attīstītie  vēja enerģijas nozarē.

Konferencē Liepājas speciālā ekonomiskās zona sevi pieteica kā  atkrastes vēja enerģijas nozares centru Baltijas jūras austrumu reģionā. Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis: "Mūsu iecere ietver atkrastes vēja enerģijas atbalsta bāzes izveidošanu Liepājas ostā. Šobrīd nevienā no Baltijas jūras austrumu piekrastes ostām nav piemērotas infrastruktūras – vismaz 15-20 hektāru teritorijas ar divām 200 m garām piestātnēm ar augstu nestspēju. To saprotot, esam izstrādājuši Liepājas ostas Priekšostas attīstības koncepciju, kas paredz 1.kārtā izbūvēt infrastruktūru 39 ha platībā. Ir izstrādāts projekta Tehniskais risinājums, apzinātas nepieciešamās investīcijas, izstrādāta projekta ieviešanas ceļa karte un laika grafiks – šāda projekta īstenošanai būtu nepieciešami četri gadi, kas saskaņojas ar reģionā plānoto atkrastes vēja enerģijas parku būvniecības plānotajiem laika grafikiem, pat nodrošinot zināmu laika rezervi.
 
Šobrīd ir aktīva interese par Liepājas SEZ piedāvātajām iespējām arī no vēja nozares ražotājiem – plāni izbūvēt Baltijas jūrā jaunus parkus ir izsmēluši esošo rūpnīcu ražošanas jaudas, tāpēc tiek meklētas lokācijas jaunām rūpnīcām – gan atkrastes, gan sauszemes parku projektu nodrošināšanai. Un visiem šiem projektiem ir svarīgas loģistikas iespējas – ostas infrastruktūra.