Eiropas Savienības finanšu perioda no 2021. līdz 2027.gadam otrajā uzsaukumā Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) apstiprinājusi finansējumu 305 milj.eiro apmērā transporta infrastruktūras projektu īstenošanai Latvijā. Finansējums piešķirts Rail Baltica projekta īstenošanai, Liepājas ostas modernizācijai un Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības projekta īstenošanai, informē Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Saskaņā ar iepriekš sniegto informāciju Eiropas Komisija kopumā ir izvēlējusies 107 transporta infrastruktūras projektus, kas saņems Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu vairāk nekā 6 miljardu eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI). Šis ES instruments veidots stratēģiskiem ieguldījumiem transporta infrastruktūrā.

"Finansējums transporta nozares attīstībai ir svarīgs, lai mēs varētu īstenot stratēģiskas nozīmes projektus, kas stiprina valsts konkurētspēju un drošību ilgtermiņā. Esmu gandarīts par Rail Baltica projekta veiksmīgajiem uzsaukuma rezultātiem, jo projekts ir starp visvairāk atbalstītajiem Eiropas projektiem, saņemot atbalstu 93 procentiem pieteikto aktivitāšu. Finansējums projektam nepieciešams, lai turpinātu tā īstenošanu atbilstoši plānotajam, saprotot, ka Rail Baltica ir nozīmīgs posms Eiropas ekonomiskajā un drošības koridorā. Tāpat, augstu novērtēju Liepājas SEZ veikumu finansējuma piesaistē, kas dos pienesumu ne tikai Liepājas ostai, bet arī visai tranzīta nozares attīstībai kopumā. Arī dalība vienotās Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības projektā stiprina mūsu drošību un integrāciju ar Eiropu", atzīst satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei piešķirts finansējums, lai veiktu tehnisko izpēti un būvdarbus ar mērķi rekonstruētu Liepājas ostas 46. piestātni, kura apkalpo prāmjus un ro-ro tipa kuģus. Galvenais ieguvums no projekta būs drošas, ilgtspējīgas un efektīvas kuģošanas nodrošināšana un sniegto pakalpojumu uzlabošana. Liepājas ostas modernizācijai piešķirti vairāk nekā 6.9 milj. eiro.

Finansēšanas līgumi starp CINEA un finansējuma saņēmējiem tiks parakstīti 2023.gada trešajā ceturksnī.

Detalizētāka informācija par uzsaukumā atbalstītajiem projektiem atrodama CINEA mājas lapā.