Deputāti domes sēdē 15. oktobrī apstiprināja jaunu Latviešu biedrības nama nomas maksas cenrādi, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.


Esošais nomas maksas cenrādis Latviešu biedrības namā ir spēkā no 2018. gada. 20. decembra.


Kā deputātiem skaidroja domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, ilgtermiņa nomniekiem maksa paaugstināšoties tikai par dažiem centiem, piemēram, Tautas mākslas un kultūras centra kolektīviem gadā tā pieaugšot tikai par 7868,16 eiro.


Nomas maksu paaugstināt esot nepieciešams, jo kopš 2018. gada pieaugušas administratīvās izmaksas: revidenta pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, interneta pakalpojumi, izdevumi par kursiem un semināriem, datorsistēmu apkalpošanas izdevumi un IT speciālista pakalpojumi, darbinieku algas, kā arī 2021. gadā plānota minimālās mēneša darba algas paaugstināšana valstī.

Uzziņa
Liepājas Latviešu biedrības nama telpu nomas cenrādis (cena eiro, ar PVN)


1. Ilgtermiņa telpu noma (bez komunālajiem maksājumiem)
1.1. ilgtermiņa telpu noma, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 1 m2/6,44
1.2. ilgtermiņa pagrabstāva noma, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 1 m2/2,58


2. Lielās zāles īstermiņa noma            
2.1. noma vienreizējam pasākumam, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 1 stunda/84,70; 1 diena (10 h un ilgāk)/    847,00
2.2. noma vienreizējam korporatīvam pasākumam (konferences, semināri, biedrību pasākumi, privāti pasākumi): 1 stunda/90,75; 1 diena (10 h un ilgāk)/907,50
2.3. noma vienreizējam pasākumam ēkas rezidentiem: 1 stunda/42,35
2.4. noma regulārām nodarbībām: 1 stunda/42,35


3. Kamerzāles īstermiņa noma           
3.1. noma vienreizējam pasākumam, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 1 stunda/19,36; 1 diena (10 h un ilgāk)/    193,60
3.2. noma vienreizējam korporatīvam pasākumam (konferences, semināri, biedrību pasākumi, privāti pasākumi):  1 stunda/24,20; 1 diena (10 h un ilgāk)/242,00
3.3. noma regulārām nodarbībām: 1 stunda/7,26


4. Baletzāles īstermiņa noma             
4.1. noma vienreizējam pasākumam, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 1 stunda/14,52
4.2. noma vienreizējam korporatīvam pasākumam (konferences, semināri, biedrību pasākumi, privāti pasākumi): 1 stunda/18,15
4.3. noma regulārām nodarbībām: 1 stunda/7,26


5. Galerijas īstermiņa noma           
5.1. noma vienreizējam pasākumam, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai:1 stunda/19,36; 1 diena (10 h un ilgāk)/193,60
5.2. noma vienreizējam korporatīvam pasākumam (konferences, semināri, biedrību pasākumi, privāti pasākumi): 1 stunda/24,20; 1 diena (10 h un ilgāk)/242,00
5.3. noma mākslas izstādei: 1 mēnesis/84,70


6. Foajē īstermiņa noma           
6.1. noma vienreizējam pasākumam, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 1 stunda/19,36; 1 diena (10 h un ilgāk)/193,60
6.2. noma vienreizējam korporatīvam pasākumam (konferences, semināri, biedrību pasākumi, privāti pasākumi): 1 stunda/24,20; 1 diena (10 h un ilgāk)/242,00
6.3. noma mākslas izstādei: 1 nedēļa/18,15; 1 mēnesis/60,50


7. Jebkuras citas telpas īstermiņa noma            
7.1. noma vienreizējam pasākumam , ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 1 stunda/9,68
7.2.noma vienreizējam korporatīvam pasākumam (konferences, semināri, biedrību pasākumi, privāti pasākumi): 1 stunda/12,10
7.3. noma regulārām nodarbībām: 1 stunda /7,26


8. Tehnisko iekārtu izvietošanas vietas noma
8.1. Dzērienu, ēdienu automātu izvietošanas vietas noma: 1 mēnesis/27,23


9. Reklāmas vietu noma
9.1. Reklāmas vietu noma LLBN galvenās ieejas reklāmas stendos A1 formāta (59x84 cm): 1 diennakts/0,31
9.2. Reklāmas vietu noma galvenās ieejas reklāmas stendos A2 formāta (42x59 cm): 1 diennakts/0,25
9.3. Reklāmas vietu noma galvenās ieejas reklāmas stendos A3 formāta (27,9x42 cm): 1 diennakts/0,21
9.4. Reklāmas vietu noma galvenās ieejas reklāmas stendos A4 formāta (21x29,7 cm): 1 diennakts/0,15
9.5. Reklāmas vietas noma foajē (ar ieeju no A.Pumpura ielas) A1, B1 formāta: 1 diennakts/0,36

2.Īstermiņa telpu nomniekam tiek piemērota 50% atlaide no cenrādī minētās telpu nomas maksas pasākuma tehniskai sagatavošanai (uzstādīšanai, noņemšanai, mēģinājumam).