Tehnoloģiju uzņēmums "Lattelecom" Liepājā, Siļķu ielā, izveidojis vienu no modernākajiem viedajiem birojiem jeb aktivitātēs balstītu biroju "Mettropole".

Tagad nams Siļķu ielā ir ieguvis inovāciju elpu un ticis pielāgots darbinieku mainīgajām vajadzībām pēc telpas, saskarsmes un darba resursiem, informē "Lattelecom" sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā projektu vadītāja Lāsma Trofimova.

"Lai realizētu 21. gadsimta uzdevumus un pārvarētu izaicinājumus, uzņēmumiem tāpat kā ikvienam cilvēkam ir jāspēj mainīties un iet līdzi laikam. Esam pārliecinājušies, ka pārmaiņas vidē veicina arī iekšējās inovāciju kultūras attīstību, un priecājamies, ka tagad arī "Lattelecom" gandrīz 100 cilvēku lielais Liepājas kolektīvs strādā inovatīvā un mūsdienīgā darba vidē. Turklāt zīmīgi, ka "Mettropole" Liepājā ienāk tieši 20 gadus pēc tam, kad šinī ēkā tika iekārtots "Lattelecom" zvanu centrs," saka Juris Gulbis, "Lattelecom" valdes priekšsēdētājs.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks: "Liepāja ir moderna, mūsdienīga, 21. gadsimta pilsēta  ar pasaules elpu un to apstiprina ne tikai plašais dažādu starptautisku sacensību, pasākumu un ārvalstu mākslinieku piedāvājums, bet arī mūsdienīgi un inovatīvi uzņēmumi un to sniegtie pakalpojumi. Tādēļ ir diezgan likumsakarīgi, ka tieši Liepājā ir tapis šāds moderni iekārtots viedais "Lattelecom" birojs un nav šaubu, ka šādā vidē ikvienam paaugstināsies produktivitāte, kas būs kopējs pienesums ne tikai uzņēmuma, bet visas Liepājas un valsts ekonomikai!"

"Lattelecom" viedo biroju "Mettropole" uzņēmums pirmo reizi prezentēja 2015.gada izskaņā, biroja telpās Rīgā, un pieredze rāda, ka biroja koncepts ir saistīts ar darba organizācijas un paradumu maiņu. Šāda veida darba telpas ļauj efektīvāk izmantot uzņēmuma resursus, jo par 70% augusi darbinieku kapacitāte esošajās  telpās, salīdzinot ar darba organizāciju iepriekš. Tāpat par vairāk nekā 40% samazinājušās telpas apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas uz vienu darbinieku.

Kaut arī bieži elastīgai un radošai videi birojā tiek likta vienlīdzības zīme ar atvērta tipa biroju, "Lattelecom" viedā biroja "Mettropole" dizaina un plānojumam koncepta vadošie pamatelementi "Mettropolē"  ir pavisam citi:
• Jaunas iespējas, ņemot vērā darba specifiku vai noskaņojumu. Ja līdz šim katram bija savs galds, kur strādāt, sanāksmju telpas, kuras izmantot tikšanās laikā un atsevišķi vadītāju kabineti, tad Mettropolē ir krietni lielāka dažādība vietu individuālam darbam, sanāksmju zāļu, tikšanās, kā arī atelpas vietu izvēlē. Neierasti, bet vērtīgi – visi vadītāji strādā kopā ar kolektīvu. Vides dažādība katram ļauj atrast piemērotāko vietu strādāšanai, vadoties pēc darba vajadzības, sava garastāvokļa vai citu kolēģu dienas plāniem.

• Mainīgas darba vietas (hot desk) – pētījuma dati liecina, ka darbinieks vidēji pie sava darba galda pavada ap 40% no sava darba laika, tāpēc "Lattelecom" viedajā birojā "Mettropole" darbiniekiem nav savas vienas konkrētas darba vietas, un brīdī, kad darbinieks ir sanāksmē, pusdienās vai ārpus biroja, darba vietu lietderīgi izmanto kāds cits kolēģis. Ikdienišķa darba vietas maiņa palīdz gan koncentrēties uz konkrētu darba uzdevumu, gan arī samazina mazkustīguma riskus, kas raksturīgi biroja darbiniekiem.

• Tīra darba virsma (clean desk). Ja līdz šim darbiniekiem darba galds kalpoja par vietu, kur ne tikai novietot nozīmīgus darba dokumentus, bet arī izlīmēt, piemēram, līmlapiņas ar svarīgākajiem darbiem tad šobrīd  Mettropolē tiek ievērots tīrā galda princips. Katram darbiniekam ir savs skapītis, kurā salikt savas mantas, gan mainot darba vietu vienā biroja galā uz citu, gan dodoties mājup, ikreiz  atstājot darba virsmu tīru un sakoptu.