Pirmdien, 17.februārī Liepājas ostas stividorkompānija LSEZ SIA "Mols L" uzsāk apaļkoku uzglabāšanu kravu laukumā bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā. Lai arī turpmāk varētu nodrošināt stabilu kravu plūsmu un saglabāt vietējo kravu īpatsvaru vismaz 40% apjomā, Liepājas SEZ pārvalde ar divām ostas kompānijām noslēgusi nomas līgumus par noliktavu nomu un teritorijas nomu atklāto kravu uzglabāšanas laukumu izveidei bijušajā Liepājas Metalurga teritorijā, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

2020.gada pirmajā mēnesī Liepājas ostas kompānijas strādājušas ar stabilu kravu plūsmu un pārkrāvušas 570 387,46 tonnas dažādu kravu. Kā uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, tieši ciešā sadarbība starp ostas stividorkompānijām un Liepājas SEZ pārvaldi, kopīgi veidojot pārdomātu attīstību ilgtermiņā, ļauj saglabāt stabilu kravu plūsmu un mazina ārējo faktoru ietekmi uz ostas darbību.

Liepājas ostas teritorijā šobrīd vairs nav brīvas vietas jaunu kravu laukumu izveidei un noliktavu būvniecības projektu realizācijai. Atsevišķu lielo stividorkompāniju noliktavu kompleksi jau šobrīd atrodas ārpus Liepājas ostas teritorijas, piemēram, LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal" noliktavas atrodas Brīvības ielā un nodrošina aptuveni 700 tūkst. tonnu kravu apgrozījuma iespējas gadā.Kravu uzglabāšanas vietu atrašanās vienotajā Liepājas SEZ teritorijā ir priekšnosacījums kravu ātrai pārvietošanai starp brīvajām muitas zonām.

2019.gada 25. septembrī Liepājas SEZ pārvalde iegādājās 10 nekustamos īpašumus vairāk kā 60 ha platībā bijušā "Liepājas metalurga" teritorijā. Lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu saimnieciskās darbības atsākšanu viens no teritorijas izmantošanas mērķiem ir īstermiņā iznomāt zemi un ēkas ostas kravu noliktavu un kravu laukumu izveidei, palielinot vienlaicīgas uzglabāšanas apjomus dažāda veida kravām. Šobrīd Liepājas SEZ pārvalde ir noslēgusi divus nomas līgumus. Trīs noliktavas un zemes platība 2,7 ha platībā ir iznomāta LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" lauksaimniecības kravu uzglabāšanai, bet 4,5 ha iznomāti LSEZ SIA "Mols L" malkas apaļkoku uzglabāšanai un to pārstrādei, lai caur Liepājas ostu eksportētu augstvērtīgu kurināmo šķeldu.

Kā uzsver LSEZ SIA "Mols L" valdes priekšsēdētājs Jānis Zvirbulis, ostas stividorkompānijai ir svarīgi nodrošināt augstvērtīgu pakalpojumu un izmantot ostas piestātnes kravu iekraušanas un izkraušanas nodrošināšanai, bet kravu uzglabāšanai un sagatavošanai jāizmanto citas teritorijas. "Esam sagatavojuši kravu laukums bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā, kur uzglabāsim apaļkokus no kā turpat uz vietas ražosim augstvērtīgu kurināmo šķeldu. Šobrīd Eiropā ir liels pieprasījums pēc koksnes šķeldas, ko tālāk caur mūsu piestātnēm Liepājas ostā eksportēsim. 100% vietēja krava. Esošajā kravu laukumā varēs uzglabāt aptuveni 100 tūkst. kubikmetru koksnes. Pirmās kokmateriālu kravas ievedam šodien, 17. februārī."

Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš atzīst, ka ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atjaunot saimniecisko darbību "Liepājas metalurga" teritorijā. Abi noslēgtie nomas līgumi apliecina, kateritorija ir saistoša uzņēmējiem un parāda ciešo sasaisti starp Liepājas ostu un industriālajām teritorijām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas robežās. "Bijušajai "Liepājas metalurga" teritorijai ir milzīgs potenciāls un perspektīva. Tieši tādēļ ir svarīgi šo teritoriju atbildīgi konsolidēt viena pārvaldītāja rokās un pārdomāti sadarbībā ar pašvaldību un citiem sadarbības partneriem sakārtot un attīstīt. Esam piesaistījuši nozares profesionāļus, lai meklētu, atrastu un radītu labākos priekšnoteikumus uzņēmējdarbības videi, kas nodrošina augstu pievienoto vērtību."

Liepājas SEZ pārvaldes 2020.gada galvenās prioritātes ir:


veiksmīgi noslēgt ES KF infrastruktūras projektu īstenošanu. Ekspluatācijā ir nodota modernizētā un jaunizbūvētā dzelzceļa infrastruktūra, ir padziļināti kuģu ceļi līdz 14,5 m, bet noslēgumam tuvojas jaunas tauvošanās vietas izbūve ostas iekšējā akvatorijā un auto pievadceļu izbūve. Kopējās investīcijas ~43,5 milj. eiro.

Bijušajā Liepājas Metalurga teritorijā veidot Liepājas Industriālo parku, iznomājot infrastruktūru, noliktavas un teritorijas uzņēmējiem, lai uzglabātu dažāda veida kravas ostas uzņēmēju vajadzībām, nekavējoties nodrošinot saimnieciskās darbības atjaunošanu bijušajā Liepājas metalurga teritorijā. Tāpat plānots turpināt darbu pie Liepājas Industriālā parka ilgtermiņa stratēģiskā attīstības plāna izstrādes, kura galvenais attīstības fokuss – Gudrs, Zaļš, Inovatīvs.

Uzsākt gatavošanos 2021. – 2027.gada ES Kohēzijas fonda plānošanas periodam – darbs ar Eiropas Komisiju, projektu gatavošana.

–Sadarbības stiprināšanai ar esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un "Vienas pieturas aģentūras " izveide Liepājas SEZ pārvaldē.

–Turpināt 2017.gadā uzsākto organizācijas iekšējās struktūras darbības efektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu produktīvāku saimniecisko darbību un palielinātu Liepājas SEZ pārvaldes pārraudzībā esošo funkciju nodrošināšanu. Jau 2017.gadā tika uzsākta Liepājas SEZ pārvaldes īpašumā esošās flotes modernizācija un tika uzbūvēts moderns loču kuģis Ausma. Šobrīd pieņemts lēmums sagatavot izsoles nosacījumus novecojušajiem ostas flotes kuģiem, kuru uzturēšana un remonts prasa lielus finanšu ieguldījumus katru gadu. Ostas darbībai nepieciešamos pakalpojumus Liepājas SEZ pārvalde nodrošinās kā ārpakalpojumu.