Pilsētas attīstības komitejas sēdē 10. martā deputāti vienojās samazināt maksimālo atbalsta summu Mazo un videjo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursā no 15 000 uz 10 000. Priekšlikumu izteica deputāts Jānis Vilnītis, pamatojot priekšlikumu ar to, ka šādi būs iespējams sniegt atbalstu lielākam skaitam mazo uzņēmēju.


Kā deputātus informēja domes Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols, ir sagatavoti MVK projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumi šim gadam.


"Tie ir stipri līdzīgi pagājušā gada noteikumiem, būtisku izmaiņu nav," skaidroja Vītols. "Arī mērķis paliek tāds pats – veicināt tūrismu un viesmīlības nozari Liepājā,


sniedzot atbalstu projektiem, kas tiks īstenoti Liepājas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kas palielinās tūristu skaitu Liepājā".

Minimālais līdzfinansējuma apjoms ir 2500 eiro, maksimālais – līdz 10 000 eiro (pēc balsojuma komitejā), sedzot līdz 75% no projekta kopējām izmaksām.


Kā skaidroja Vītols, ja 17. marta domes sēdē MVK konkursa noteikumi tiks apstiprināti, konkurss tiks izsludināts. Pieteikšanās termiņš – līdz 19. aprīlim. Atbalstītos projektus plānots apstiprināt 18.maija domes sēdē, kam sekos līgumu slēgšana.


Šajā reizē MVK konkursam atvēlētā summa ir 50 000 eiro, savukārt aprīlī plānots izsludināt konkursa otru kārtu, kurā paredzēts sadalīt nepilnus 100 000 eiro, informēja deputāts Jānis Vilnītis.


Pēc viņa sacītā, šīs kārtas atbalsts paredzēts lokāliem projektiem pilsētas dienvidrietumu rajonam.


Pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē dažas stundas vēlāk Vilnītis arī lūdza, lai līdz nākamajai Pilsētas attīstības komitejas sēdei Vītols sagatavo informāciju, cik uzņēmumu šo gadu laikā, kopš pastāv MVK konkurss, ir atbalstīti, cik no tiem joprojām strādā, cik tajos darbinieku, cik šie uzņēmumi ir samaksājuši nodokļos. Pārējie deputāti šo lūgumu atbalstīja.