Izsludināta pieteikšanās uz Liepājas reģionālās slimnīcas valdes locekļa un priekšsēdētāja amata vietu, liecina informācija Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) interneta mājaslapā, ziņo LETA.

Valdē ir trīs locekļi, kas pārstāv slimnīcu kopīgi. Vakance ir uz vienu no trijām valdes locekļu vietām – uz valdes priekšsēdētāja vietu. Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir 6600 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Kā norādīts mājaslapā, kandidātam ir jābūt ar nevainojamu reputāciju un valsts valodas zināšanām C1 līmenī un angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī. Kandidātam ir nepieciešama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības vai medicīnas jomā, veselības vadībā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā.

Kandidātam ir jābūt vismaz trīs gadu pieredzei vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā vai līdzvērtīgā vadošā amatā veselības vai medicīnas vadības, finanšu vadības, stratēģiskās vadības un attīstības jautājumos kapitālsabiedrībā vai iestādē, kurā atbilstošā periodā nodarbināti vismaz 300 darbinieku vai kuras gada neto apgrozījums pārsniedz 10 miljonus eiro.

Papildus kandidātam ir jāpierāda profesionālā pieredze pēdējo trīs līdz piecu gadu laikā tādās jomās kā veselības aprūpes un medicīnas vadība, organizāciju vadība, stratēģiju izstrāde un ieviešana, korporatīvās pārvaldības politikas ieviešana, lielu attīstības projektu vadība un citās jomās.

Liepājas reģionālās slimnīcas valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA "Eiro Personāls".

Kandidātam atlases procesa laikā padziļināti tiks vērtētas šādas kompetences – veselības aprūpes plānošana un ārstniecības procesa organizēšana, plānošana un procesu organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz rezultātiem, stratēģiskais redzējums un biznesa vadība un darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Kandidāti var pieteikties līdz 7.decembrim.

Katram valdes loceklim ir savas kompetences un atbildības jomas – valdes priekšsēdētājam Edvīnam Strikam – uzņēmuma stratēģiskā vadība, ārstniecības un aprūpes procesu vadība un attīstība, valdes loceklei Lienei Buselei – finanšu, personāla un administratīvo procesu vadība, valdes loceklim Andrim Vistiņam – iepirkumu procesu un investīciju projektu vadība, saimnieciskais nodrošinājums.

Striks beigs darbu valdē 2023.gada 1.janvārī, tādēļ tiek meklēts jauns valdes loceklis un priekšsēdētājs.