Noslēdzies iepirkuma konkurss ar divām daļām – par suvenīra-grabuļa un adītu zābaciņu izgatavošanu un piegādi. Ar rezultātu  noslēgusies tikai konkursa pirmā daļa.

Pirmajai iepirkuma daļai par 1000 koka grabuļu izgatavošanu un piegādi bija pieteikušies divi pretendenti. Viens no tiem – SIA "Reklāmas Apgāds", piedāvājot zemāku līgumcenu 5 420 eiro apmērā, bet komisija konstatēja, ka paraugs pēc izmēriem un izmantotā burtu veida atbilst suvenīra izstrādājumiem, kurus pašvaldība iegādājusies iepriekš. Tā vizuālais izskats liecina, ka paraugs ir izgatavots senāk, ir pastāvējis, tāpēc komisijai nebija pārliecības, ka pretendents iesniedzis paša resursiem konkrētajam iepirkumam izgatavotu paraugu. Savukārt Guntars Andersons bija piedāvājis kopējo līgumcenu 6 500 eiro. Pēc iepirkuma komisijas lēmuma līguma slēgšanas tiesības jau otro gadu iegūst tieši šis saimnieciskās darbības veicējs.

Arī otrajai iepirku daļai par adītu zābaciņu izgatavošanu un piegādi bija pieteikušies divi pretendenti – Ira Cīrule un SIA "Pro-Baltic", bet, pārbaudot saņemtos piedāvājumus un veicot paraugu pārbaudi, komisija secināja, ka pretendenti ir atšķirīgi izpratuši doto uzdevumu, jo iesniegtie paraugi atšķiras pēc to kvalitātes un izskata. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu, tika nolemts iepirkuma 2.daļu pārtraukt.

Pēc tehniskās specifikācijas un vērtēšanas nosacījumu precizēšanas iepirkums tiks sludināts atkārtoti.