Neskatoties uz atkritumu apsaimniekošanas tarifu samazinājumu Liepājā, atsevišķiem klientiem rēķini par atkritumu izvešanu ir pieauguši, ziņo aģentūra LETA.

Kā informēja SIA "Liepājas RAS" pārstāvis Dzintars Hmieļevskis, šis jautājums trešdien pārrunāts Liepājas pašvaldības administrācijas izveidotās konsultatīvās darba grupas pirmajā sanāksmē, kurā apsprieda aktuālo situāciju atkritumu apsaimniekošanā Liepājā.

"Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols norādīja, ka šī gada sākumā iedzīvotāji saņēma pirmos rēķinus pēc atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu maiņas 1.decembrī, un publiski izskanējusī informācija liecina, ka atsevišķiem klientiem rēķina summa ir kļuvusi lielāka, kaut arī tarifs par vienu kubikmetru ir samazinājies. "Atkritumu apsaimniekošanas operatora maiņa ir sava veida sistēmas inventarizācija, kuras laikā parādās dažādas nepilnības, un vienīgais risinājums ir detalizēta problēmas izpēte, kas ļauj atrast optimālāko risinājumu," uzsver Niedols.

Skaidrojot rēķinu pieauguma iemeslus, "Vides pakalpojumu grupas" izpilddirektore Ramona Pitena norādīja, ka tie ir dažādi, piemēram, mainījies daudzdzīvokļu namā deklarēto iedzīvotāju skaits, kamēr radīto atkritumu daudzums saglabājies iepriekšējais. Tāpat ar paaugstinātiem rēķiniem saskaras to ēku iedzīvotāji, pie kuru atkritumu konteineriem var brīvi piekļūt nepiederošas personas, norādīja Pitena.

Arī SIA "Eko Kurzeme" izpilddirektors Andris Karlsons sacīja, ka atsevišķi klienti ir saskārušies ar rēķinu pieaugumu, un kopā ar ēku apsaimniekotājiem tiek meklēti optimālie risinājumi, lai atkritumu izvešana kļūtu efektīvāka, atbilstu radītajam atkritumu daudzumam un veicinātu dalītu atkritumu vākšanu, kas atspoguļotos arī mazākos rēķinos.

Iedzīvotāji tiek aicināti informēt "Liepājas RAS" par situācijām, kad klientam un atkritumu apsaimniekotājam neizdodas rast abpusēji pieņemamu risinājumu kādā jautājumā.

Šī gada sākumā līgumus par atkritumu apsaimniekošanu joprojām nebija noslēguši ap 400 klientu. Pašvaldības policija uzrunāja ēku īpašniekus, uzsverot iedzīvotāju pienākumu piedalīties sadzīves atkritumu savākšanā. Visbiežāk minētais iemesls, kādēļ līgums nav noslēgts, ir nezināšana vai laika trūkums, informēja pašvaldībā.

Līdz 15.janvārim ir noslēgti vēl vismaz 150 līgumi, bet pārējie ir saskaņošanas procesā.

Tāpat pašvaldības policija apseko un uzrauga sadzīves atkritumu laukumus, kas ir brīvi pieejami nepiederošām personām, un vietas, ko iedzīvotāji izmanto kā nelegālās izgāztuves.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām uzliek naudas sodu no 70 līdz 1000 eiro, bet juridiskām personām – no 280 līdz 2100 eiro, savukārt par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā fiziskām personām sods ir no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām – no 430 līdz 1400 eiro.

LETA jau ziņoja, ka pērn 7.septembrī tika parakstīti jauni līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājā. Saskaņā ar tiem Liepājā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus atkarībā no cilvēka dzīvesvietas sniedz divi atkritumu apsaimniekotāji. No pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam tā ir "Vides pakalpojumu grupa", savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai šo funkciju veic "Eko Kurzeme" un SIA "Eco Baltia vide".

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir nedaudz samazinājies. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), zonā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam ir 14,39 eiro par vienu kubikmetru, savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz ziemeļu robežai – 14,40 eiro par vienu kubikmetru. Iepriekš Liepājā atkritumu apsaimniekošanas cena bija 14,85 eiro, ieskaitot PVN, par vienu kubikmetru.