Izlietoto katalizatoru pārstrādes rūpnīcas attīstītājs SIA "VNiMo Services" aicinās Dienvidkurzemes novada pašvaldību segt 200 000 eiro zaudējumus par zemes nomas līguma laušanu, aģentūru LETA informēja "VNiMo Services" valdes loceklis Mārtiņš Berķis-Bergs.

Viņš uzskata, ka Dienvidkurzemes novada domes nodoms uzdot SIA "Liepājas RAS" īpašumā esošajam atkritumu poligonam "Ķīvītes" lauzt zemes nomas līgumu ar "VNiMo Services" diskreditē pašvaldības labas pārvaldības praksi, nodarot uzņēmējam zaudējumus vairāk nekā 200 000 eiro, kas līdz šim ieguldīti projekta attīstībā, neiekļaujot investīcijas iekārtās.

Uzņēmuma pārstāvis norāda, ka bez tā laika Grobiņas domes apstiprinošas atbildes par projekta atbilstību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem nebūtu veikusi nākamos soļus projekta īstenošanā un ieguldījusi sākuma investīcijas tā attīstīšanā.

"Pašvaldība, tostarp pašvaldības vadītājs un izpilddirektors, ir mūs maldinājuši par atvērtību jaunas rūpnīcas būvniecībai speciāli tai paredzētā teritorijā atkritumu poligonā "Ķīvītes", kurā pēc pašvaldības teritoriālā plānojuma ir atļauta atkritumu apsaimniekošana, tai skatā A kategorijas piesārņojošo darbību īstenošana," uzskata Berķis-Bergs.

Grobiņas novada domes izpilddirektors Uldis Vārna 2018.gada decembrī sniedza apstiprinošu atbildes vēstuli par iecerētās rūpnīcas darbības atbilstību teritorijas plānojumam, pilnībā apzinoties projekta specifiku. Balstoties uz šo domes atbildes vēstuli un zemes nomas līgumu, uzņēmums kā attīstītājs sāka procedūru jaunās rūpnīcas attīstīšanai un ietekmes uz vidi novērtējumu. Pašlaik dome, pat nesagaidot atbildīgo valsts iestāžu atzinumu par ietekmi uz vides novērtējuma ziņojumu, apgalvo, ka rūpnīca radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi un jālauž līgums, atgriežot tikai veiktos maksājumus par nomas samaksu. Attīstītājs uzskata, ka pašvaldība ir vienpersoniski atkāpusies no līguma saistībām un pārkāpusi visus labās pārvaldības prakses kritērijus, kā rezultātā tai būtu jākompensē visas ieguldītās attīstītāja izmaksas un investīcijas, uzsver Berķis-Bergs.

Attīstītājs arī norāda, ka domes deputāti aizbildinās ar iedzīvotāju pretestību un bažām par rūpnīcas ietekmi uz vidi, bet šīs bažas kliedē vai apstiprina atbildīgās valsts iestādes, kuras pārbauda projekta kvalitāti līdz pēdējai detaļai un atbilstībai gan nacionālajam, gan Eiropas Komisijas jomas normatīvajam regulējumam. Uzņēmums darbojas saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un pašlaik ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai, kur cita starpā kompetentā institūcija izvērtēs plānotās darbības īstenošanas iespējamību kopumā un, ja pieļaus darbības īstenošanu, tad izvirzīs obligātos nosacījumus.

"Mēs aicinām pašvaldību sagaidīt ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātu, pirms izdarīt priekšlaicīgus secinājumus," pauž Berķis-Bergs.

Rūpnīcas attīstītājs arī vairākkārt norādījis domes vadībai, ka ir gatavi veidot projekta konsultatīvo padomi, kuru veidotu pašvaldības un iedzīvotāju pārstāvji un kuri varētu piedalīties un uzraudzīt projekta attīstību un atbilstību visām normām un kompetento institūciju izvirzītajiem nosacījumiem.

Uzklausot iedzīvotāju priekšlikumus, tika nolemts projektā ieguldīt papildu investīcijas enerģijas ražošanas kompleksa izveidei un no pārdotās enerģijas lielāko daļu ieņēmumu novirzīt visa Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju interešu projektu finansēšanai, izveidojot speciālu sabiedrisko fondu. Uzņēmums pagājušā gada septembrī veica priekšizpēti, un 90% aptaujāto novada iedzīvotāju pozitīvi novērtēja šādu iniciatīvu. Sākotnējie aprēķini liecina, ka fonds jau no pirmā darbības gada varētu finansēt projektus ap 70 000–100 000 eiro.

Investīcijas rūpnīcas attīstībā plānotas ap trīs miljoniem eiro, izveidojot 30 jaunas darbavietas. Papildus ievērojamas investīcijas attīstītājs plāno ieguldīt enerģijas ražošanas bloka izveidē.

Savukārt Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Vārna skaidro, ka pašvaldība vienmēr atbildīgi un atbalstoši izturas pret uzņēmējdarbības iniciatīvām novada teritorijā, tādējādi rūpējoties gan par jaunām darba vietām, gan iedzīvotāju labklājību, gan uzņēmējdarbības vides attīstību.

Lai izvērtētu SIA "VNiMo Services" ieceri Grobiņas pagasta atkritumu poligonā būvēt izlietoto katalizatoru pārstrādes rūpnīcu, kas faktiski ir darbības ar bīstamajiem atkritumiem, viens no ļoti būtiskiem šādas rūpnīcas izveides procesa nosacījumiem ir sabiedriskā apspriešana un tās norise pēc būtības, lai iedzīvotājiem kliedētu jebkuras šaubas par šādas rūpnīcas atrašanos Grobiņas pilsētas tuvumā.

"Diemžēl jāatzīst, ka tieši šajā posmā rūpnīcas ieceres attīstītājiem ir gājis kā pa celmiem. Sākotnēji bija neieinteresētība tikties ar iedzīvotājiem, lai detalizēti skaidrotu nianses, aizbildinoties ar Covid-19 ierobežojumiem," atgādina Vārna. Vēlāk pašvaldība uzstāja un noorganizēja šādu tikšanos, tomēr pārliecinošas atbildes uz saviem jautājumiem iedzīvotāji tā arī nav saņēmuši, un uzticēšanās no iedzīvotāju puses netika panākta.

Visa šī rezultātā iedzīvotāji savākuši vairākus simtus parakstu, ar kuriem apliecina to, ka vietējā sabiedrība nepiekrīt šādas rūpnīcas būvniecībai "Ķīvītēs". To neatbalsta arī vairākas sabiedriskās organizācijas, piemēram, Grobiņas novada uzņēmēju kluba biedri.

Lai pievērstu Dienvidkurzemes novada domes deputātu uzmanību šim jautājumam, divreiz Grobiņā, novada administratīvajā centrā ir notikuši iedzīvotāju piketi, kas vērsti pret rūpnīcas būvniecību. Dienvidkurzemes novada domes deputāti ir solījuši iedzīvotājiem, ka neatbalstīs projektu, ko neatbalsta sabiedrība, uzsver Vārna.

Līdz ar to, ka ar rūpnīcas būvniecības ieceres attīstītājiem pašvaldībai nav izdevies nonākt pie kopīga risinājuma, izskanēja aicinājums šo līgumu pārskatīt, lai uzņēmumam nerastos vēl papildus zaudējumi, cenšoties šo ieceri īstenot par spīti negatīvajam sabiedrības viedoklim, skaidro Vārnu.

SIA "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols piebilst, ka arī viņam kā SIA "Liepājas RAS" valdes loceklim ir svarīgi, lai visi procesi, kas saistīti ar iecerētās rūpnīcas būvniecību Grobiņas pagasta "Ķīvītēs", būtu atklāti un sabiedrībai viegli uztverami un saprotami. "Ikvienam cilvēkam ir jāsaņem atbilde uz ikvienu savu jautājumu. Ja tas nav iespējams, tad mūsu turpmākā sadarbība ir komplicēta," uzskata Niedols.

Kā vēstīts, pērn ārkārtas sapulcē "Liepājas RAS" kapitāldaļu turētāju pārstāvji vienbalsīgi vienojās uzdot "Liepājas RAS" valdei sākt sarunas ar "VNiMo services" par līguma izbeigšanu un informēt "Liepājas RAS" dalībniekus par sarunu gaitu ne vēlāk kā līdz šā gada 23.janvārim.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Liepājas RAS" apgrozījums pērn sasniedza 3,17 miljonus eiro, peļņa bija 0,24 miljoni eiro.

2019.gadā dibinātais SIA "VNiMo services" pieder Berķim-Bergam, liecina "Firmas.lv" informācija. Pērn tas strādājis bez apgrozījuma, bet ar 450 eiro zaudējumiem. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro.