Uzņēmumi aicināti pieteikties iepirkuma konkursam par Grīzupes ielas pārbūves veikšanu posmā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim.

Darbi tiek īstenoti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" Kohēzijas fonda projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" ietvaros.

Izpildītājam būvdarbi būs jāveic atbilstoši SIA "Firma L4" izstrādātajam būvprojektam, AS "VCI" izstrādātajam tehniskajam projektam un būvprojektam.

Galvenie plānotie darbu veidi būs brauktuves pārbūve, betona bruģa seguma ietvju izbūve, betona bruģa seguma gājēju un velosipēdu ceļu izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve, sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, ūdensvada pārbūve, apgaismojuma pārbūve, sakaru kanalizācijas pārbūve, satiksmes organizācija.

Plānojot būvdarbu veikšanu, būvniekam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par 450 kalendārajām dienām.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 29.martam pulksten 14.

Iepriekš rakstījām, ka valdība apstiprinājusi projektu, paredzot nacionālās nozīmes attīstības centru sasaistei ar TEN–T tīklu atvēlēt Kohēzijas fonda finansējumu vairāk nekā 37 miljonu eiro apmērā un, kā norādījusi Satiksmes ministrija ziņu portālam LETA, īstenojot attiecīgos projektus, paredzēts, ka tiks novērsti infrastruktūras pārrāvumi pilsētās un radīts alternatīvs maršruts tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.