Atšķirībā no iepriekšējiem diviem gadiem, bez sarežģījumiem ir noslēdzies iepirkuma konkurss par tiesībām veikt publisko tualešu uzturēšanu pilsētā nākošos divus gadus.

Konkursam bija pieteikušies trīs pretendenti – SIA "Toi Toi Latvija", SIA "Eko Kurzeme" un "Amber Kei". Gan "Toi Toi Latvija", gan "Eko Kurzeme" piedāvājumi netika pieņemti, jo tika konstatētas neatbilstības kādai no prasībām. Līgums tiek slēgts ar "Amber Kei" par 93 458,59 eiro (neskaitot PVN) vienā gadā, tātad par abiem gadiem kopā 186 917,18 eiro.

Kā iepriekš rakstījām, publiskās tualetes atrodas Jūrmalas parkā pie stadiona "Daugava", Tirgus ielā 22/ T.Breikša ielā 38, Jūrmalas parkā pie Jūrmalas ielas, Lielā ielā 18, Kuģinieku ielā 2b, Vaiņodes ielas galā pie kāpām, aiz koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" pie kāpām, Katedrāles ielas galā, pie SK "Rietumkrasts", stāvlaukumā pie Ziemeļu mola.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka nepilnu 2009.gadu šos pienākumus veica "Kurzemes Amatnieks" par 180 511,80 latiem, 2009.gadā un arī 2010.gadā "Vilsana" par 42 427,95 latiem. 2011./12. gada un 2013./14.gada periodos darbus veica "Toi Toi Latvija" par līgumcenām attiecīgi 76 798,99 un 97 768,72 lati.

2015.gadā ar firmu  "Toi Toi Latvija" tika noslēgts pagaidu līgums par sabiedrisko tualešu uzturēšanu kārtībā no tā gada 8.marta līdz 7.jūlijam. Pēc šī pagaidu līguma sadarbību izveidoja ar piegādātāju apvienība SIA "Kurzemes būvserviss" un SIA "Grobiņas novada namsaimnieks" par summu 187 458,44 eiro. Šo lēmumu apstrīdēja "Toi Toi Latvija", rezultātā iegūstot līguma slēgšanas tiesības uz diviem gadiem par 197 530,08 eiro.